insanların məşhurları bacarıqları əvəzinə şəxsi həyatına görə dəyərləndirməsi


    2. iyirmi birinci əsr məşhurlarının azı 80%-i stupid people-ların famous edilməsi ilə ortaya çıxdıqları üçün bacarıqları yoxdur. Ona görə müzakirə etməyı dəyməz.


hamısını göstər