state capitalism


facebook twitter əjdaha lazımdı   googllalink

    1. Marksizmә görә dövlәtin bütün produktif güclәri әlindә cәmlәmәsidir. sosializmlә qarışdırılmamalıdır çünki burada kapitalizm hakimdir, lakin әsas sömürcü dövlәtdir. Bәzәn ssridә әslindә state capitalismin hökm sürdüyü deyilirdi, lakin bu doğru olmaz. Çünki bütün istehsal resurslarının dövlәtin әlindә olması şәraitindә nә kapitalizmdәn, nә rәqabәtdәn, nә dә tәlәb-tәklif mexanizmindәn danışmaq olar. Müasir dövrdә state capitalismin әn yaxşı nümunәlәrini vә modellәrini Norveç , çinsinqapurda görә bilәrik.


sən də yaz!