kataloniyaya məhəbbətləəjdaha lazımdı   izlə   lələ   mən   googllalink

  1. Corc oruell'in şəxsi təəssüratlarına əsaslanan, ispaniya vətəndaş müharibəsindən bəhs edən 1938-ci ildə yazılmış əsəridir. Zəngin ədəbi irsə malik olan corc oruell yaradıcılığını sadəcə "1984" və "Heyvanıstan" kimi əsərlər ilə məhdudlaşdırmaq düzgün olmaz. Ədibin bir çox əsəri öz aktuallığını hələ də qoruyub saxlayır.
  "Kataloniyaya məhəbbətlə" sənədli romanı ispaniya vətəndaş müharibəsində yazıçının yaşadığı real hadisələrdən ilhamlanmışdır. Belə ki, corc oruell 6 ay ispaniyada həm faşitlərlə mübarizədə, həm də barselonadakı vətəndaş müharibəsində iştirak etmişdir. Təbii ki, yazıçının burada keçirdiyi müddət onun püxtələşməsində əsaslı rol oynamış, gələcəkdə ona şöhrət gətirən əsərləri yazmasına böyük təsir göstərmişdir.
  "Kataloniyaya məhəbbətlə" sənədli romanı 1936-1939-cu illərdə ispaniyada yaranan hadisələrlə bağlı tarixi mənbə kimi də nəzərə alına bilər. Ümumiyyətlə, oruell sözügedən hadisələrlə bağlı mənbələrin düzgün olmadığını bildirmiş, təəssüratlarını qələmə alarkən də mümkün olduğu qədər neytral mövqe tutacağını əsərdə qeyd etmişdir. Çünki yazıçının fikrincə, qəzetlər və jurnallar hadisələri öz mənafelərinə cavab verən tərzdə yazırdılar. Xüsusən də, kommunist qəzet və jurnalları.
  Sözügedən əsəri iki hissəyə bölmək, fikrimcə, daha müvafiq olar: birinci hissədə yazıçı cəbhə və vətəndaş müharibəsində başına gələn hadisələri təsvir edir, ikinci hissədə isə o dövrün siyasi abu-havasından söhbət açır. Siyasi mövzular olan hissələr əsərin cəmi iki fəslini əhatə edir. Buna baxmayaraq, əsərin təəssüratlardan bəhs edən hissələrində də yazıçı az da olsa, siyasi motivlərə yer vermişdir. Oruell həmin dövrdəki qarmaqarışıq siyasi mübarizələri, partiya arası münaqişələri mümkün olduğu qədər asan dildə başa salmağa çalışmışdır. Təəssüf ki, başa düşmək o qədər də asan deyil idi. Əsərdə o qədər partiya adı var idi ki, hamısını bir-birinə qatırsan.
  Təəssüratlardan bəhs edən hissələrində isə yazıçı müharibənin iç üzünü, onun törətdiyi fəsadları oxucuya geniş şəkildə təsvir etmişdir. Öz şəxsi təssüratlarına əsaslanan oruell deyir ki, müharibə gijdıllax bir şeydi. Yəni böyük vətənpərvərlik hissi ilə cəbhəyə gələn əsgərlər ilk həftədən sonra vətən, torpaq kimi məfhumları yaddan çıxarırlar. Onlar yalnız soyuqdan donmamaq, düşmən gülləsinə tuş gəlməmək - bir sözlə, sağ qalmaq uğrunda mübarizə aparırlar. Həmçinin əsər müharibənin sadəcə yuxarı təbəqənin mənafeyinə xidmət etdiyini, bir ideologiya uğrunda mənasız yerə minlərlə insanın öldüyünü dönə-dönə vurğulayır.
  P.s. əsərin maraqlı məqamlarından biri o idi ki, corc oruellin özü könüllü kimi cəbhəyə gəlməmişdən qabaq, kommunistlərə münasibəti elə də kəskin deyil idi. Hələ kommunizmi faşistlərə qarşı ən yaxşı silah kimi görürdü. Lakin ispaniyada keçirdiyi müddət ərzində kommunistlərə olan münasibəti mənfi mənada bir xeyli dəyişmişdir.


sən də yaz!