burdan qubadlıya qədər gedən adam


3317   40   1   1
burdan qubadlıya qədər gedən adam 1. nəsil əcdad moderator
reytinq xalı: 7399
karma xalı:13485
entry sayı:3317
izləyənlər:56
sifariş sayı:2

son yazdıqları| | əl əməyi göz nuru| favori seçdikləri| favori seçilənləri| bütün entryleri| lövhə
yanağın rəngdə mey içim gərək,
dərdim xəfif olsun qıvrım saçıntək
lalə hikmət 4-cә dәnә mahnısı olan gözәllik. sәsinimi bәnzәdirәm, nәdi, bilmirəm amma çox sakitlәşdirici eyni zamanda da çox darıxmalı edәn sәsi var. hansısa mahnısının altına "iş gücünüz çoxdusa, verin biz mәşğul olaq, siz ancaq mahnı oxuyun" yazmışdım -*

anam dedi mahnısı tәzәdi ancaq digәr üçünü günlük rutinim elәmişdim keçәn ilin bu vaxtlarında. sәhәri yenə ilә açıb, günün ortalarında ey səyyah dinlәyib, gecә dә payıza qulaq asıb yatırdım. self harm-ın psixolojik sәviyyәsi asghfs -*

yenә:
(youtube: )


ey sәyyah:
(youtube: )


payız:
(youtube: )


anam dedi:
(youtube: )


әlavә tanım: bir il sonra dinlәyib therapist-inә danışmalı olduğun mövzunu sözlüyә yazdırdan gözәl.
vladimir putin dünәn bir videokonferansda abş-ın moskvadakı sәfirliyi barәsindә "lgbt bayrağı asmaqla orada işlәyәnlәr barәsindә bәzi incә mәqamları etiraf ediblər" kimi birşey deyib kral ahahah -*

düyaya tәsir edәcәk miqyasda ölkә, ölkә prezidenti olasan ancaq mәhlәdә uşaqlarla domino vuran yerdә "ala, bu amerikalılar da per-petuxdu" kimi söhbət eliyәsәn. belә bir tragikomediya -*
(bax: nerden baksan kral hareket)

bir dәfә kimsә demişdi ki, ruslara çox ağıllı diplomat, iqtisadçı, siyasətçi vә.s lider lazım deyil. onlara zorba lazımdı; söhbət çürüdәn, çürüdə bilmәdiyini bombalayan. onlar üçün güc göstәricisi budu ona görә dә putin hәlә uzun müddət prezident olacaq.
33-cü dərəcədən mason geri gәlib son illәrdә ölkәdә nә baş verir, bu nazirlәrin başları niyә uçur, icra hakimləri niyә tәntәnәli sürәtdә vәzifәlәrindәn azad olunur, dtx niyә belә eliyir, prezident yaxşı әtrafı pisdirmi suallarını cavablasa minnәtdar olacağım әcdad yazar.

messengerdәn yazdım, parolu unudub umbay afshd
trio mandili 2 gün әvvәl youtube-a yeni klip yüklәyәn trio. sosial mәsafәni gözlәmәdiklәri vә fәrdi müdafiə vasitәlәrindәn istifadə etmәdiklәri dә gözümdәn qaçmadı.
(youtube: )


il keçdikcә qәşәnglәşәn vokalistә sahib qrup; o da gözümdən yayınmadı -*
ghosting ruhlamaq? ruhlaşdırmaq? ruh imişsәn kimi davranmaq? ruh yerinә qoymaq?

başını buraxmaq?
(bax: ba-dum-tss)

konkret tәrcümәsi olmayan * söz. texnologiya dövrünün yetirmәsidir. heç bir sәbәb vermәdәn bir insanı görmәzdәn gәlmәk, hәr yerdәn bloklamaq, ignore etmək vә sairә hәrәkәtlәr toplusuna verilən ad.

çox yaxın sanılan adamlar tәrәfindәn edilәndә illәrlә çәkәn çaşqınlığa, hәr xatırlayanda "nolmuşdu ala görәsәn?" dedirtәn zaddır. yüngülvari flörtlәşdiyin biri edәndә bir neçә günlük özünә inam sarsıntısı ilә yola vermək olur.
abuzər uşağa qoyula bilәcәk әn bomba ad. dünyәvi addı; xaricә getsә olur abuser. yoxsa bizim adları tәlәffüz eliyә bilmirlər.

edit: bu cür zarafatı burda xәrclәdiyim üçün heyfslәnirәm.
seeking a friend for the end of the world steve carellin vә keira knightleyin baş rollarını oynadığı romantik komediya/drama.


--spoiler--

film dodge-un (steve carell) maşında arvadı ilә radiodan dünyanın sonunun gәlmәsi xәbәrini almağı ilә başlayır. arvadı bir neçә gün ömürlәri qaldığını öyrәnәn kimi elә oradaca maşından düşüb dodge-dan qaçaraq uzaqlaşır. dodge da mal kimi, acınacaq bir şәkildә arxasınca baxır. sonrasına özünüz baxarsız.


--spoiler--

dünyanın sonuna bir neçә gün qalsaydı bu günlәri necә vә kimlә keçirmək istәyәrsiniz sualına cavab axtaran film. sevgilinizlәmi, dostunuzlamı, ailәnizlәmi? yoxsa hәmin an әtrafında olan heç kimin o qәdәr dә dәyәrli olmadığını hiss edib, illәr әvvәl ürәyindә qalan bir adamımı axtararsan? seçimin nә olursa olsun, seçdiyin adamın da birinci seçimi sәnmi olarsan görәsәn? hәrhalda dünyanın sonu üçün bir dost hәrkәsә lazımdı.

baxanda mәnә ramiz rövşəndәn aşağıdakı misraları xatırlatmışdı:
Qəfil gün doğsa bir gecə,
Dünya düm ağ işıqlansa;
Şəhər-şəhər, küçə-küçə,
Otaq-otaq işıqlansa,

Görərik kimlərin əli
kimlərin cibindən çıxır.
Kimlər əyilə-əyilə
kimlərin evindən çıxır.
space force rasist zarafatları istisna olmaqla güldürmәyәn serial. onu da asiyalılara, hindistanlılara qarşı eliyirlәr, qaradәrililәrә qarşı götlәri çatmır.

steve carell, the office-in yaradıcıları deyib, sevincәk olub baxmayın. steve tәk çiyinlәrindә aparır serialı, o da ki, çәtinliklә.

baxmasanız heç nә itirmәyәcәyiniz serial.
orxan ata әl atdığı hәr şeyi qurutduğu kimi, xperti dә qurudan prodüser.
2 iyul 2020 operativ qərargahın qərarları iyul ayının 5 vә 20-si aralığını әhatә edәn xüsusi sәrt rejimin şәrtlәrini ehtiva edәn qәrarlardır.
— ayın 4-ündәn 20-sinә kimi bakı metropoliteni fәaliyyәtini dayandıracaq.
— әrzaq mağazaları vә apteklәr istisna olmaqla bütün ictimai iaşә obyektlәrinin dә fәaliyyәti dayandırılır.
— ictimai yerlәrdә 5 nәfәrdәn artıq şәxsin toplaşması qadağan edilir.
— ayın 4-ündәn 20-sinә kimi xüsusi rejimin sәrtlәşdiyi rayon vә şәhәrlәrdә hәftәsonları ictimai nәqliyyat fәaliyyәt göstәrmәyәcәk.
səviyyə yoxsulu salt halı ilə səviyyəsiz kimsə deməkdir. allah verməyib, qonşuda da bişmiyib ki, payına düşsün. həm də səviyyəsiz demək elə bil daha kobud çıxır, üstəlik mənəvi köhnəlmiş sözdür deyə ləzzət eləmir. bir gün dilimizdə aktiv işlənən söz birləşməsi olması ümidi ilə yaşayıram.
ümumdünya səhiyyə təşkilatı (bax: The World Health Organization)
(bax: WHO)
pandemiya haqqında heç də ürəkaçan xəbərlər verməyən təşkilat. artıq yoluxan sayı 10 milyonu, ölü sayı yarım milyonu keçib. manıslar deyir bu hələ başlanğıcdı. bəzi ölkələrdə yoluxma nəzarət altına alına bilsə də, ümumi dünyanı götürəndə həndəsi silsilə ilə arta arta gedir. yaxın zamanda bitəcəyini gözləməmək lazım imiş.
haillucifer duzla problemi olan yazar. məsləhətxanada görmüş olarsız hər söhbətində salt filan şey, salt behman şey deyə söz soxur. salt ensiklopediya nədi, a kişi? salt bilgi? sevmirsənsə sənin problemindi, bunu sözlüyə daşımaq məcburiyyətində deyilsən -*

edit: özü də luciferə salam şeyliyir. belə yazarları sözlüyə almağın düzgünlüyünü sorğulayıram -*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20