Glamour


143   35   0   0
Glamour 5.nəsil yazar
reytinq xalı: 850
karma xalı:3687
entry sayı:143
izləyənlər:12
sifariş sayı:1

son yazdıqları| | əl əməyi göz nuru| favori seçdikləri| favori seçilənləri| bütün entryleri| saxlanılanlar| lövhə/blog
https://m.youtube.com/watch?v=KmzFDEu2RoA

akoriya Yunan sözüdür. A- inkar, koreo- doydurmaq mənasını daşıyır. Toxluq duyğusunun var olmamasından ibarət xəstəlik halıdır.
alaliya Dil, dodaq kimi nitq üzvlərinin nöqsanlı olması, sinir yollarının pozulması nəticəsində səsləri düzgün tələffüz etməyi bacarmamaqdır. alaliyanın iki növü var: mator alaliya və sensor alaliya.
akoazmlar yunan sözüdür, akoe- eşitmə deməkdir. Qulaqlarda gurultu, pıçıltı, cingilti kimi səslərin əmələ gəlməsindən ibarət bəsit eşitmə duyğuları şəklində özünü göstərən hallusinasiya halıdır.
azafiya Sözlərin anlaşılmayan, aydın olmayan tərzdə tələffüz edilməsindən ibarət nitq pozğunluğudur.
pedant Kiçik məsələlərə fikir verərək əsas cəhəti yaddan çıxaran şəxsə verilən addır.
qanqrena Diri orqanizmdə bədənin bir hissəsinin ölməsi, çürüməsi halına verilən addır.
məşədi əzizbəyov Kommunist partiyasının görkəmli xadimi, peşəkar inqilabçı, 26 bakı komissarından biri olmuşdur.
sipər Müharibə zamanı güllədən qorunmaq üçün çəkilən səddir.
reyd Sahil yaxınlığında gəmilərin dayanması üçün ayrılmış yerə verilən addır.
anton denikin Çar ordusu generallarından biri olmuşdur. Xarici müdaxiləçilərin köməyi ilə 1920-ci ilin əvvəllərinə kimi sovet hakimiyyəti əleyhinə mübarizə aparmış, daha sonra məğlub edilərək sürgün olunmuşdur.
əli vəliyev Azərbaycan sovet ədəbiyyatının yaradıcılarından biridir. Əli qara oğlu vəliyev 1901-ci ildə ermənistanın sisyan rayonunun ağudi kəndində anadan olmuşdur. O, povest, roman və hekayələri ilə şöhrət qazanmışdır. 1949-cu ildə yazdığı gülşən povesti yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Bu əsərə görə o, mirzə fətəli axundov adına respublika dövlət mükafatına layiq görülmüşdür.
ingilis buldoqu ingiltərə kökənlidir. Boyu 31-40 santimetr arasında dəyişir, Çəkisi 22-25 kilo olur. 10 və ya 12 il yaşaya bilir. Tükləri qısa olur. Mənzildə yaşamağa uyğundur. Soyuq yerləri sevmir. Bağ evləri ona uyğun deyil.
Ən çox rast gəlinən xəstəliklər: göz xəstəlikləri, akne, hipotermiya, karlıq, çətin doğum, bud və diz problemləri və s.
ingilis bulldogu görünüşcə çox ciddi və qəzəbli görünür. Buna baxmayaraq xarakteri sevgi doludur. Şəndir, sevimlidir. Qoruma instinkti inkişaf etmiş bir heyvandır. Sahibi ilə yaxşı dost olur. sadiq və Güvənilirdir. Uşaqlarla yola getməyi bacarır.

Həmçinin, Mənim ən sevdiyim it cinsidir. Baxanlar bilər bu itdən sihirli annemdə var idi. O vaxtdan məni özünə aşiq edib. bu qədər şirin it hələ heç yerdə görməmişəm. insan sarxıq qırışlarını tutub sıxmaq istəyir-*
mahmız At minən adamın çəkməsinin daban hissəsinə bağlanan dəmir çıxıntıdır. Onunla atı qıdıqlayırlar ki, sürətini artırsın.
yasavulbaşı Yasaq sözündəndir. Mənası kənar etmək, qorumaq, buraxmamaq deməkdir.
arpa Keçmişdə ən kiçik çəki vahidi olmuşdur. Ölçüsü 37,5 qrama bərabərdir.
key xosrov iranın əfsanəvi qəhrəmanlarındandır. Qüdrətli şah rəmzi, firdovsi "şahnamə"sinin başlıca personajlarından biridir.
melanxolik yunanca melan chole- qara od deməkdir. bədəndə qara odun artıq olmasıdır. Melaxolik insan asanlıqla mütəəssir olur, hətta əhəmiyyətsiz bir hadisə ona qüvvətli təsir edir. Bu cür hadisələr çox və davamlı olsa da xaricdən bilinmir. Hərəkətləri ağır və zəif olur. Başqalarından çox az inciyir, amma melanxolik uzun müddət incikliyi unuda bilmir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20