Glamour


177   14   0   0
Glamour 5.nəsil yazar
reytinq xalı: 937
karma xalı:5816
entry sayı:177
izləyənlər:13
sifariş sayı:4

son yazdıqları| | əl əməyi göz nuru| favori seçdikləri| favori seçilənləri| bütün entryleri| saxlanılanlar| lövhə/blog
(youtube: )


ehkam Doğma bir fikrin, ideyanın yarandığı vaxtdan zaman keçdikcə təkamülə vararaq dinamik inkişafını, dəyişikliyə məruz qaldığını qəbul etməməkdir.
şəkərbura vs paxlava Paxlava elə bir şeydir ki, onu çox yemək olmur. Bir dənə yeyirsən qarnın partlayır. Nə yediyini anlamırsan. Həm də üzü səpdirir.* Amma şəkərbura elədirmi? Ye-ye doymursan. şəkərbura paxlavanı döyər.
nuh Əfsanəvi peyğəmbərdir. Onun zamanında güclü tufan qopmuş, dünya selə qərq olmuşdur. O, gəmi düzəldərək öz tərafdarlarını və hər heyvandan 1 cüt götürərək onları xilas etmişdir.
mineral su içərisində bir çox minerallar maqnezium, kalsium, Potasium, çinko və s. Vardır.
Tərkibindəki minerallar və karbon dioksid qazı ilə birlikdə yeraltındakı çatlaqlardan yol taparaq yer üzünə çıxır. Tamamilə təbiidir. Çox dadlı və xeyirli içkidir. Üzü mineral su ilə yuduqda dəri gərginləşir və üzdəki məsamələr kiçilir.
apologiya bu sifarişi verən: fövqəl insan
bir adama böhtan atıldıqda insanın(böhtan atılan şəxs) yazılı ya da şifahi formada etdiyi açıqlamaya verilən addır.
hey Ərəb əlifbasındakı h hərflərindən birinin adıdır.
kürek vəfatını ıqi adlı yazarın entrysindən öyrəndim.. adam inana bilmir. nə yazım, nə deyim bilmirəm. söhbət etdiyim yazarlardan biri idi. çox maraqlı insan idi. mənə vaxtında həyat və təhsilim haqqında yaxşı məsləhətlər vermişdi. bir neçə universitet tövsiyyə etmişdi. hətta oralara gələsi olsam mənə köməkçi olacağını belə bildirmişdi. belə yaxşı insanların vəfatı məni üzür.. çox heyif. hələdə şokdayam. sonuncu dəfə mesajlaşanda kefi yerində idi. nə qədər gülüş işarələri qoyub. cavab olaraq atdığım mesajı isə oxumayıb... ruhun şad olsun rəis!
həyat çox əclafsan!!
anarxist Qısaca izah etsək, anarxizm tərafdarıdır. Heç bir hakimiyyəti tanımayan, heç bir qanuna tabe olmaq istəməyən insandır.
kompüter Düzgün yazılışı kompyuterdir. hətta orfoqrafiya lüğətində də kompyuter yazılıb.
Kompyuterin dəyişimini görmək istəyənlər üçün izahlı gif:
http://gif-on.com/full/1693/
avesta Kainatın bir-birinə zidd 2 yaradıcı qüvvə- xeyir və şər tərəfindən idarə olunduğu göstərilir. Xeyir allahı Ahuraməzdadır. Həyatın rəmzidir. işıq, sağlamlıq atəş və başqa yaxşılıqların allahıdır. Şər Allahı Anqramanyudur. Ölümün rəmzidir. Qaranlıqların, xəstəliklərin və digər pisliklərin yaradıcısıdır.
amuziya Musiqi əsərlərini qavrama və ifa etmə qabiliyyətinin itirilməsindən ibarət xəstəlik halıdır.
təvəccöh Ərəb sözüdür. Mənası üz tutmaq, diqqət etmək deməkdir.
həmyan Göndən tikilmiş pul kisəsinə verilən addır.
yerin saçı Qədim astronomların fikrincə, yer yuvarlığının konusvarı kölgəsidir.
ordinator Xəstəxanlarda palata və ya şöbə müdiri vəzifəsində işləyən həkim.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20