illanyez


52   39   0   0
illanyez 6.nəsil yazar
reytinq xalı: 47
karma xalı:2835
entry sayı:52
izləyənlər:0
sifariş sayı:3

son yazdıqları| | əl əməyi göz nuru| favori seçdikləri| favori seçilənləri| bütün entryleri| saxlanılanlar| lövhə/blog

oruc tutmağın tarixi Ümumilikdə kökü,mənbəyi çox qədimə gedən bir ibadətdir. Günəş kultuna sahib bütpərəstlərin ibadətlərindən biri də oruc olub. Namaz vaxtlarını günəş vaxtı ilə təyin etdikləri kimi oruclarını da günəşin doğuş və batışına görə təyin edirmişlər. Orucun başlanğıcı belə səmavi dinlərdən olan islam dinindəki kimi Aya görə təsbit edilirdi. Eynilə, bu günki müsəlmanlar kimi, ayı görmək üçün növbətçi heyətlər belə qurulurdu. Məhəmməd peyğəmbərin başçılığı ilə islam dini yaranmamışdan, təbliğdən əvvəl də ərəb paqanlarının maraqlı adət-ənənələri var idi.

Qədim dinlərində oruc, xüsusilə, rahiblərin Tanrılara yaxınlaşmağa hazır olmalarını təmin etməyə yarayan bir yol idi. Ellinizm dövrünün inanclarına görə, Tanrılar bir sıra müqəddəs təlimləri ancaq oruc tutan şəxslərə vəhy yolu ilə göndərərdilər. Bəzi qədim mədəniyyətlərdə isə oruc, hirslənən Tanrıları təskinlik etmə kimi məqsədlərə yönəlmişdi. Bütün dinlərdə, müəyyən zamanlarda oruc tutma ənənəsi vardır. Deməli bu Budda rahibləri, yenə müəyyən günlərdə oruc tutaraq günahlarını etiraf edərək, təmizlənəcəklərinə inanarlar.
qarabağ müharibəsi istəyən insan Vətənpərvər insandır. Bəziləri deyir kimə görə, nəyə görə? Bu absurd cümlədir. Birincisi; o torpaqlar bizimdir. Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır. Bizim ulu babalamızdan orada yaşayanlar olub, orada böyüyüb, boya-başa çatıb, sonra isə çoxusu çox sevdikləri ərazilərini tərk etmək məcburiyyətində
qalıb. Çünki o vaxtı bu millətə yiyə çıxan demək olar ki, yox idi. Ümumilli lider Heydər Əliyev üçün "Xalqımızın dahi oğlu" deməkləri əbəs yerə deyil. Adicə 1990. 20 yanvar gününün sonrası çıxış edib, O qətliamı kəskin sürətdə tənqid etmişdi. Bu elə belə şey deyil. Hər adamın başı üçün deyildi onu demək. ikincisi; bir söz var. Əgər bu münaqişəni bizim nəsil həll etsə edəcəyik. Və inanıram ki, edəcəyik. Yox, əgər biz etməsək o biri nəsil. O da etməsə o biri. Amma unudulmayacaq.
Bəziləri deyir ki, hər dəfə gül kimi oğullar havayı şəhid olurlar. Kimə görə? Təbii ki, bizə görə.

Dağlıq Qarabağ problemini sülh yolu ilə həll etmək olar. Amma bu sülhdən sonra erməni milləti elə bilirsiz ki, razılaşacaq? Yenə təxribat törədəcəklər. Amma müharibə ilə alınca kökündən həll olacaq. Amma ki mənim sözüm siz də təbəssüm oyada bilər. Başqa ölkələr də qarışa biləcək. Təhlükəli məsələdir amma, qorxmaq Azərbaycanlılara yaraşan iş deyil!

Bilirsiz necədir? Ümumilikdə "şəhid olanlar" sırf şəhid olaq deyə "şəhid" olmurlar. Onlar öz sevdiklərini, əzizlərini, yurdlarını qorumaq üçün şəhid olur, qəhrəmancasına vuruşurlar. Azərbaycanda belə onminlərlə igidlər var. Bəli, çoxusu hərbidədir. Ya da hərbi akademiyada oxuyub, özünü təkmilləşdirir. Çoxusu da sadə insanlardır. Nəysə.

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın sanki bəlasıdır. Mənfur ermənilərin, daha doğrusu ermənistan hökumətinin, rəhbərliyinin vəhşiliyi idi. Ali Baş Komandanımız ilham Əliyev də bunu hər dəfə qeyd edir. Çoxusu ağzı isti yerdə danışır ki, guya prezident istəsə 7 gündə həll edər, amma özü etmir. Bu sözü normal düşüncəli adam deməz. Bu məsələ çətin məsələdir. Prezident ilham Əliyevin rəhbərliyi altında bu iş həll olunsa, əlbəttə ki, bütün dünyanın gözü onda olacaq. Hər şeyə hazır olmalıyıq
zakir həsənov Dünən gecə saatlarında TalışGülüstan istiqamətlərində düşmənin kəşfiyyat-diversiya qrupu təxribat törədərkən cənab nazirimiz, general-polkovnik ön cəbhədəki bölmələrimizi yoxlayıb. Elə dünən axşam.. Həqiqətən də Zakir müəllim öz işini layiqincə görür
adolf hitlerin əslində həyatda olması Ola bilsin ki, həmin il öldüyü güman edilən vaxt ölməyib. Qaçıb, canını qurtarıb. Amma bu indi onun yaşadığı mənasına gəlmir. Güclü şəxsiyyət olub deyə 150 il daha yaşayası deyil ki. Amma dəqiq, özü dəfn olunduğu yeri bilmək çox maraqlı olardı.
zamanla geridə qaldığı üçün darıxılan şeylər Xüsusilə 2000-2005-ci illər arası.. Çox mükəmməl vaxtlar. Sanki günəşin doğuşu, ayın işığı, hava belə fərqliydi o vaxtların. Bəzən darıxar insan.. Düşüncəyə gedər. O vaxtlara səyahət olsa.. Kiçik bir gülümsəmə.. Sonra isə bunun mümkün olmadığını və gələcəyə doğru baxmalı olduğunu anlayarsan. Şirin xatirələrin qiyməti bilinməlidir.
öz həyatını məhv etmə səbəbləri "Xalq, millət görəsən nə deyər buna" fikri, düşüncəsi ilə yaşamaq.

Xüsusilə keçmiş düşüncəli insanların indiki zəmanədə gənclərə aşıladığı fikir. Beyin altı soxurlar bu sözü. Mən fikirləşirəm ki, sovet ideologiyasının təsiridir. Yaxşı, demirəm aç özünü, burax meydana. Yox. Amma öz istədiyin kimi yaşa. O zaman həyat gözəl alacaq insana. Ümumiyyətlə bu həyatda kiməsə görə özünü nədənsə məhrum etməyə, məhv etməyə dəyməz, heç cür. Zəmanəmizdə belə insanlar çoxdur. Xüsusilə şərqdə. Buna da çarə tapılacaq.
şeirlərin ən can alıcı misraları "Ax, necə kef çəkməli əyyam idi.
Ondaki övladi-vətən xam idi…"
Rüşvət alırdıq azı-az, çoxu-çox.
Puldu, qızıldı, ya da şey, fərqi yox.
Əmr eləyirdik cibi tox, qarnı tox.
indi nədir? Qoyma-haray, qorxhaqorx,
Xalqa ağır gün, bizə bayram idi.
"Ax, necə kef çəkməli əyyam idi".
məhəmməd peyğəmbər #240843 nömrəli entryə əlavələr etmək istəyərdim.

Həqiqətən Məhəmmdə ibn Abdullah rəsmən peyğəmbər olmasa belə çox hörmət ediləcək bir şəxsdir. Onun müsbət cəhətdən etdiyi çox inqilab və dəyişiklikləri var. (Ətrafı üçün) Açığı Məhəmməd bu yola başlayanda o Ərəb imperiyası, xilafəti qurmaq fikri yox idi. Mal, mülk də yığmaq fikrində deyildi. Çünki əvvəllər də imkanı var idi. Onun bir məqsədi var idi; o da ki ətrafdakı insanları adam etmək. O məqsədlə yola çıxdı.

Quran adlı bir kitab var. Hansı ki, müsəlmanların ana kitabı kimi baxdığı, qeyri-müsəlmanların isə Məhəmmədin yazdığı deyə adlandırdıqları bir kitab. Bu Quran həqiqətən də şeir kimidir. Axıcıdır. Nəysə.

Orada bir surə var ki, Məhəmməddən sonrakı xəlifələr haqqında əvvəlcədən məlumat verir. 4 xəlifəyə də əvvəlcədən işarə edir. Qədim dünya tarixində də keçmisiniz. Məhəmməd bunu heç vaxt bilə bilməzdi. Özü də şiələr Məhəmməddən sonra Əli ibn Əbu Talib olmalıydı deyirlər. Amma ƏbuBəkr, Ömər, Osman və Əli olur. Deməli elə söz deməyib Məhəmməd. Özü də simvollarla işarə. Fəth surəsi, 29-cu ayət.

"Məhəmməd, Allah'ın Rəsuludur. Onunla bərabər olanlar, (Əbu Bəkr) inkarçılara qarşı çətin, (Ömər) bir-birlərinə qarşı da mərhəmətlidirlər. (Osman) Onların, rüku və səcdə halında, Allah'dan lütf və xoşnutluq istədiklərini görürsən. (Əli) Onların səcdə əsəri olan əlamətləri üzlərindədir."

Həqiqətən də Əbu Bəkr həmişə Məhəmmədin yanında olub. 622-ci il, hicrətdə də Məhəmmədin yanında olub Məkkədən çıxanda. Ömər ibn Xəttab da sərt adam olub ümumiyyətlə. Hələ fikirləşin, inanmayanlara qarşı necəymiş. Osman ibn Əffanda çox təvazökar insan olub. Və Əli ibn Əbu Talib də çox namaz qılan olub. Səcdədən də gec qalxarmış.

Tam ardıcıllıqla xəlifələrə işarə etməsi həqiqətən də ecazkardır. Yəni bunu Məhəmməd bilə bilməz ki, özümdən sonra kimlər olacaq xəlifə. Və belə daha çox sirli ayələr var. Yuxarıdakı entrydə də yazılıb.

Məhəmməd o dövrə baxanda dahi bir şəxs olub. Yaxşı insan, ədalətli hökmdar, öz ordusunda mərhəmətli komandan. Bir hadisə var. Məkkənin fəthindən sonra Məhəmmədə biət eləməyə gəlirlər. Müsəlman olmağa gəlirlər. Ora bir adam gəlir. Məhəmmədin hüzuruna gəlir. Və "Məhəmməd, mən sənin peyğəmbərliyini qəbul etməyə gəldim. Amma bir problem var" deyir. Məhəmməd isə problemin nə olduğunu soruşur və aydınlaşdırmaq istəyir. Adam deyir ki, "mən sizi üzəcək, ciyərinizi parça-parça edəcək bir şey etmişəm. Mən sizin qızınız Zeynəbin Məkkədə atdan (yaxud dəvədən) düşürtdürülüb, körpə uşağının düşməsinə (hamilə idi) səbəb olan adamam. Qızınıza əl qoyub, ona pislik etməyi məqsəd qoyan qrupun lideriyəm mən Cabbar.. Nə deyirsiz? Məni bağışlayacaqsız? Mənə bir çıxış yolu varmı?" Bildirilir ki, bu son cümləni deyəndə onun yanındakı səhabələr əlini qılıncına saniyəsində uzadır. Çünki o Zeynəb xəbəri Mədinədə eşidiləndə, yayılanda Ömər ibn Xəttab kimi səhabələr and içiblər ki, "O Məkkənin örtüsünə yapışmış olsa belə onu öldürəcəyik." Bu artıq həqiqətən cinayət deyil, Məhəmmədin iffətinə bir hücum idi yəni. Məhəmməd adama baxıb; "Sən o'sanmı? Müsəlman mı olacan?" O da deyir ki, "Müsəlman olmaq istəyirəm." Məhəmməd də, "Onda de ki, Allah bir, Məhəmməd onun rəsuludur." Adam deyir. Sonra Məhəmməd qayıdıb adama "indi qalx, get burdan" deyə ifadə işlədir. Adam da başını sallayıb gedir ordan. Sonra Ömər əsəbi vəziyyətdə Məhəmmədin qabağında bütün heybətilə diz çöküb deyir ki, "Sən necə icazə verərsən bu adama?! Sən bir qaş-göz hərəkəti eləsən idin,bunu ikiyə bölərdik!" Məhəmməd də orda Ömərə əsəbləşir ki, "Xəttabın oğlu. Peyğəmbər qaşla gözlə hərəkət eləməz!"

Yəni bir fikirləşin. Onu buna nə vadar edir ki? Biz olsaq onu məhv edərik bəlkə də. Bizim qəlbimizi yaraladan hadisənin banisini ən azı məhkəməyə çıxartırıb, buna hökm oxuyun demərik mi? Deyərik. Amma Məhəmməd demədi. Ümumiyyətlə çox qəribə adam olub Məhəmməd.

Din uydurduğuna inanmıram mən də. Amma bu sahədə araşdırmalarımı davam etdirirəm..
quran-i kərim Bütün müsəlmanların eyni şeyi oxuduğu və fərqli şeylər başa düşdüyü islam aləminin müqəddəs kitabı. Elə ona görədir ki, məzhəblər, onlarca təriqət, qruplaşma, radikal cərəyanları formalaşdırıb.
emir kozcuoğlu Türk filmlərinin möhtəşəm "pis adam" xarakterlərindən biri. Kara Sevda serialında pisliyi ilə sevdirən xarakter. Təbii ki də canlandıran Kaan urgancıoğludur. Doğrusu, o xarakter eqo əkizimdir. Belə baxanda yaşayaraq oynuyan xarakter, obraz. inanın Kaan Burak Özçiviti də geridə qoyur.
müəllimlərin problemli olması vallah, hardasa düz söhbətdir. istisnaları əlbəttə ki, olur.

xüsusilə tarix müəllimləri. ya çox əsəbi olur, ya da çox yumşaq stilli. bu nədir? çoxunda da əqli problemlər olur. yoxsa bizə mi anormal gəlir?
hazırlığa gedəndə tarix müəllimim elə məsəl çəkib, haray çəkib gülürdü ki, biz məsəli buraxıb onun o qaqqıltısına gülürdük. özü də şokoladı sevən adam olub. (indi yaşayır) Çox xeyirli və enerjilidi də yəqin.

bizim köhnə qonşumuz da tarixçi olub. təsəvvür eləyin, qışın cırhacırında, qar dizə qədər, havalar soyuq, şaxta yüksək dərəcədə və bu adam yalnız şalvarla yola çıxıb (bədən lüt) bulaqda əlini üzünü yuyub, bədəninə çəkir əlini də. qardan da götürür ovxalayır bədənini. nə xeyir varsa burda? indi vəfat edib mi bilmirəm. Hər nə şey idisə, maraqlıydı.
çox bilən çox yaşamaz Hardasa 50/50-yə olan bir deyim, söz.
Xüsusilə filmlərdə çox işlənir bu replika. Mafiya filmlərində isə xüsusilə. Orada sirr məsələləri olur da, ona görə.

Belə alim, professorlar çox yaşayır? Xeyr. istisnaları çox yaşayır, çox bilən tez gedir bu kainatdan. Yəqin çox bildiyi üçün çox fikirləşir və sonda intihar və ya bədən daşıya bilmir bu biliyi, canını tapşırır torpağa.
ömər ibn xəttab Bəzi islam tarixçilərinə görə onun adicə baş barmağı normal bir insanın ovucunun içi qədər imiş. indi görəsən 1500 il əvvəl hər kəs elə olub ki? islam tarixində mübaliğələr də çoxdur əşi..
tarixin ən mükəmməl thug life'ləri O vaxtı Yunan-iran müharibələri olub. Təqribən eradan əvvəl 500-449-cu illər arası. Döyüşlərdən biri də Fermopil (e.ə 480) keçidindəki döyüş olur. iranlı şah Kserks xəyanət yolu ilə Sparta çarı Leonidi məğlub edir və Orta Yunanıstanı tutur.

Döyüşdən qabaq iran elçisi spartalıları qorxutmaq üçün deyir ki, "Bizim oxlarımız və mizraqlarımız o qədər çoxdur ki, günəşin qabağını tutacağıq."

Ömründə ancaq hərb, hərbi işlə məşğul olan spartalılar da cavab verməkdə gecikməyib: "Nə olar, biz də kölgədə vuruşarıq!"


P.S - Bu döyüşlərin arasında yalnız Fermopil döyüşündə iranlılar udur. Qalan əsas 3 döyüşdə iranlılar uduzur.
troya müharibəsi Tarixi vərəqləyərkən oxumuşdum.Rəvayətə görə e.ə 1200-cü ildə yunanların (axeylərin) Kiçik Asiyadakı Troya şəhərinə 10 il davam edən hərbi səfərləri olub. Yunanların da bu yürüşlərinə Mikena padşahı Aqamemnon başçılıq edib

Nəysə, bu Troya müharibəsinə səbəb də Troya şahzadəsi Parisin Sparta çarının arvadı Yelenanı qaçırması olub. Yunanlılar da taxtadan düzəldilmiş atın köməyilə bu Troya şəhərini tutublar.

Eşitmiş olarsız, troya atı ifadəsi "adama bədbəxtlik gətirən bəxşiş" mənasını verir
braziliya Nəzərinizə maraqlı bir məqam çatdırım ki, dünyada ən son quldar dövlət elə Braziliya olub. Burada 1889-cu ildə quldarlıq ləğv olunub.
adolf hitler Öyrəndiyim qədərilə əvvəlcə bu Hitlerin intihar elədiyini dedilər, səhəri gün alman radioları döyüşlərdə öldüyünü dedilər. Sonra Stalin Hitlerin Argentinaya qaçdığını iddia elədi. Ruslar Hitler və arvadının meyitindən parçalar götürüb ekspertiza nəticəsində onlara aid olduğunu sübut etmişdilər. Buna baxmayaraq sonrakı illər ərzində Hitlerin dünyanın müxtəlif yerlərində görüldüyü iddia olundu. ikinci Dünya müharibəsinin bitməsindən bu günə qədər Hitlerlə bağlı xəbərlər çıxmaqda hələ də davam edir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20