bugün wiki təsadüfi son
sözaltı sözlük
məsləhət postlar mesaj Profil

S Ö Z A L T I

exodus | snowflake | tim berners-li | əjdaha | masaka kids africana

son wikilənənlər:

+1221

Tövratın ikinci kitabı (azərb: çıxış). Musa peyğəmbər tərəfindən kölə olaraq işlədilən və "tanrının xalqı" olaraq bilinən israiloğullarıın (baxma: israelites) Misirdən çıxarılıb "vəd edilmiş torpağa" aparılmasını hekayət edir.

Hekayə Tövratda az-çox eşitdiyimiz kimi nəql edilir; İsrailoğullarının Misir torpaqlarında artmasından ehtiyat edən firon İsrailoğullarının oğlan uşaqlarının Nil çayına atılmasını əmr edir. Musanın anası isə səbəti gil ilə yamayaraq Musanı içərisinə qoyur və Nil çayına buraxır. Nil çayına yuyunmağa çıxan Fironun qızı səbətdə Musanı tapır və onun ivrit olduğunu anlayır, onu özü üçün böyütməsi üçün başqa bir ivrit qadına tapşırır. Böyüdükdən sonra ivrit qadın onu fironun qızına geri gətirir və fironun qızı ona Musa adını verir.

Böyüdükdən sonra Musa onun soyundan olan israiloğullarının çəkdiyi əziyyəti görür. Misirlilərdən biri ivrit bir kişinin vurduğunu görən anda Misirlini dayandırmaq üçün ona hücum çəkir və ölümünə səbəb olur. Firon hadisəni eşidir və Musa Firon onu cəzalandırmazdan öncə Misiri tərk edir.

Misirdən uzaqdaki soydaşları ilə birgə yaşayaraq çobanlıq etdiyi günlərdə çıxdığı dağda ona danışan alovlu bir kol görür. Yanan kol vasitəsilə Allah Musaya gedib onun xalqı olan İsrailoğullarını xilas etməyi əmr edir. Firon İsrailoğullarını azad etməyi rədd edir, lakin allahın Misirin başına gətirdiyi on bəladan və fironun vəliəhdinin ölümündən sonra, o Musaya və onun xalqına getməyə icazə verir.

Əlbəttə, hekayənin tövratda nəql edildiyi kimi baş verməsi tarixi cəhətdən debat mövzusudur və birbaşa nəql edildiyi kimi baş verdiyinə dair ciddi tarixi tapıntılar yoxdur. Xüsusilə, Misirin on bəlası, Qırmızı dənizin yarılması, qızıl buzov kimi hadisələr çox mübahisəli olanlardandır.

Çoxumuza tanış ola biləcək Dreamworks-ün Misir Şahzadəsi (Prince of Egypt) animasiya filmində işlənilmiş mövzudur.

+ 4 əjdaha! maraqlı 08.11.2020-03:52, dasein

+1221 oxunma #309657 facebook twitter

+1960

hәrfi tәrcümәsi bizim qar dәnәsidi. qar dәnәlәrinin hәr biri özünәmәxsus olub, tamamilә fәrqli naxışlı, gözәl tәbiәt möcüzәsidir. ancaq siz elә deyilsiniz -* son 10 ildә törәmiş olan bu slang özünü qar dәnәsi kimi qeyri-adi, mükәmmәl varlıq sayan vә hәr sözdən inciyәn adamlara deyilir. çox maraqlıdı ki, sözün tarixi 23 il әvvәlә, hamınızın yaxşı tanıdığınız fight cluba gedib çıxır: "you are not special, you are not a beautiful and unique snowflake". bir müddәt gündәlik hәyatda bizim dә işlәtdiyimiz dәymә-düşәr mәnasında işlәnsә dә, 2010lar bu slangi siyasilәşdirdi. indilәrdә daha çox konservativlәrin liberallar üzәrindәki qıcıq alәti kimi istifadə olunur, siyasi tәhqir yükü daşıyır.
(baxma: whiner)
(bax: pussy)

+4770

2004-cü ildə “ilin adamı” adına layiq görülən, ilk saytın yaradıcısıdır.

1980-cı ildə berners məlumatların saxlanılması üçün enquire qipertekst proqram təminatını yaradır. daha sonra o cenevədə avropa mərkəzi nüvə araşdırmasında (cern) işləyirkən öz kolleqalarına qipertekst sənədlərindən istifadəni və internetdə nümayişi təklif edir. və 1991-ci ildə cern https://www.
standartını təsdiq edir.

bünövrəsi çoxdan qoyulmuşdur. hələ 1940-cı ildə vannevar buş insan şüurunun texnologiya vasitəsi ilə genişlənməsi mövzusuna toxunur və dünyaya yeni söz olan “qipertekst” terminini gətirir. bu düşüncəni isə berners vannevar buşun düşüncəsi ilə reallaşdırır, onun nəzəriyyəsini yeni texnologiya ilə birləşdirir. timin bu cür beyinə sahib olmasını onun riyaziyyatçı ailəsində böyüməsi ilə əlaqələndirirlər.

1976-cı ildə o, oxford universitetinin fizika sahəsini fərqlənmə ilə bitirir. universitetdə dərs vaxtı kompüter otağına daxil olaraq kompüter oyunu oynayardı. və ya dərs vaxtı dostları ilə xakerlik edərdi. elə bu səbəbdən universitetde ona kompüter otağına daxil olmağı qadağa qoyurlar. bu qadağa onu öz şəxsi kompüterini yaratmağa sövq edir.

info.cern.ch saytı hazırda da fəaliyyət göstərir. saytda quraşdırmanın əsasları, serverin və brauzerin işləməsi haqda tanışlıqlar verilib. hazırda tim berners – li world wide web konsorsiumunun rəhbəridir. bütün saytların əvvəlində olan www hərfləri world wide web, yəni dünya geniş hörümçək toru mənasını bildirir. tim berners – li 2004-cü ildə “ilin adamı” adına layiq görülmüşdür.

+ 2 əjdaha! maraqlı 17.05.2015-22:34, qurbanov

+4770 oxunma #164363 facebook twitter

+17221

qədim əsatirlərdə və nağıllarda adını çəkən xalqların kimliyindən asılı olaraq forması müxtəlif cür təsvir edilən varlıq.
bizə ən yaxın olan təsvir isə, yəqin ki, budur:
başı dəvə başına, qanadları qartal və yaxud yarasa qanadlarına oxşayan, qulağı inək, buynuzu maral, gözləri iblis gözünü xatırladan, balıq kimi pulcuqları da olan bir varlıq. sərt və tikanlı quyruğu da var.
yenə haqqında danışan xalqdan asılı olaraq başının sayı 1; 7; 9; 40
ayaqlarının sayı əksərən 2 və ya, 4 olaraq göstərilir.
əjdahanın avropaya məxsus təsvirlərində qanad mövcud olsa da, şərq xalqları onu qanadsız təsvir edirlər. onları qanadlı təsvir edənlərə görə o fövqəltəbii bir quş, qanadsız təsvir edənlərə görə isə, o nəhəng bir ilan və ya, kərtənkələdir. söz sürünənlərə gəlmişkən: reallıqda "əjdaha skeleti" axtaranlar onların dinozavrlar kimi bir vaxtlar mövcud olması ehtimalından ağız dolusu danışırlar.
əjdahaları məşhurlaşdıran mifik bacarıq isə, ağızlarından od püskürə bilmələridir. nağıllarda əjdahalar odu hücum və müdafiələri üçün püskürürlər.
qərbdə əjdaha uğursuzluq, xaos, qəsbkarlıq simvoludur.
əjdahaları şər qüvvə kimi göstərən nağıllarda onların ən çox suyun yolunu bağlayıb yaxınlarına heç kəsi buraxmamasından və nağılın qəhramanının əjdahanı güc ilə zəkası sayəsində çətinliklə məğlub etməsindən söhbət açılır.
əjdaha haqqında müxtəlif millətlərin fərqli ideyaları var:
məsələn yunanlar qədim zamanlarda böyük olan istənilən ilan növünə drakon deyiblər.
az qala hər bir xalqın ədəbiyyatında mövcud olan əjdaha anlayışı heç bir yerdə uzaq şərqdə olduğu kimi ön plana çıxmır.
əgər avropa insanı üçün əjdaha xəzinələri qəsb edən pis bir varlıqdırsa, asiyalı üçün o, xəzinənin hamisi və sadiq xidmətçilərinə tarlalarını suvarmaları üçün su verən ədalətli padişahdır.
həyat üçün əhəmiyyətli ünsürləri daima yanında saxladığı üçün də əjdaha şərqli üçün zülmkar yox, bərəkət rifahı özündə ehtiva edən deməkdir.

çin dilində əjdahaya "luu" deyirlər. məşhur mortal kombat personajı olan çinli liu kangın da ağzından alov çıxardığını görürük.
(bax: əjdaha lazımdı)

+ 8 əjdaha! 1 maraqlı 10.03.2016-04:55, arabist

+17221 oxunma #202833 facebook twitter

+19397

Afrikaya həmişə marağım olub özümü tanıyandan oranın təbiəti,insanları həmişə ziyarət etmək istədiyim yerlərin içində önlerinde olub hətta könüllü kimi belə çalışmağı düşünürəm gələcəkdə bir dönəmlik. Hardasa il 2019 olardı yenə afrika haqqında arayış edəndə masakan kids African kanalı qabağıma çıxdı çox qəşəng idi Uqandada uşaqlar mahnılara oz ritmlərinə uyğun əylənərək necə rəqs edirdilər ilahi ele bil ki heç bunlar ac deyil,sanki dünyanın ən kasıb yerlərindən birində yaşayan bu uşaqlar deyil,sanki hər şeyləri var və bu qədər xoşbəxtdirler,sanki təmiz suya bu uşaqların ehtiyacı yoxmuş kimi yaşayaraq rəqs edirdilər, çox təsirlənmişdim.
Masaka Kids Africana, Uqandada yerləşən və ehtiyac içində olan uşaqlara dəstək vermək məqsədilə yaradılmış rəqs və musiqi qrupudur,hansı ki,o bölgedeki hər uşaq rəqslere qoşula bilərlər.
Bu qrup, yerli yetim və sosial-iqtisadi çətinliklər yaşayan uşaqların təhsil almasına və istedadlarını inkişaf etdirməsinə kömək edir. Qrupun əsas məqsədi, bu uşaqlara yaşayış, təhsil və istedadlarını inkişaf etdirmək üçün imkanlar təmin etməkdir. Onlar uşaqların həyatına müsbət təsir göstərməklə yanaşı, Afrikanın zəngin mədəni irsini dünyaya tanıtmağı hədəfləyir.
Masaka Kids Africana, ənənəvi Afrikanın rəqsləri və musiqilərini nümayiş etdirir. Onların performansları çox enerjili və rəngarəngdir, bu da dünyada geniş marağa səbəb olur.sosial media platformalarin çoxunda kanalları var və hər həftə mütləq azı bir video paylaşılır.Qrupun rəqsləri, Uqanda və Afrikanın müxtəlif bölgələrindən gələn ritmləri və ənənələri əhatə edir. Musiqi və rəqs vasitəsilə uşaqlar, öz mədəniyyətlərini ifadə etməklə yanaşı, öz hekayələrini də çatdırırlar.
YouTube və Instagramda yayımladıqları videolar milyonlarla baxış toplayır.hetta karina Palmira(freelance dancer) ilə olan videolarına təkcə YouTube-da 150mln baxış sayı gəlmişdi.Onların səmimi və enerjili performansları insanları cəzb edir içi mən qarışıq ən azından mənim baxışım ilə də olsa onlara çox az da olsa bir xeyrim deyeceyini düşünmək daha yaxşı hiss etdirir.Uşaqların təbəssümləri və həvəsləri dünya üzrə insanlara müsbət təsir göstərir.
Qrupun üzvləri çətin həyat şəraitlərindən gəlirlər. Bir çoxu yetimdir və ya sosial-iqtisadi çətinliklər içindədir. Masaka Kids Africana, bu uşaqlara yeni imkanlar və ümid verir. Onların həyat hekayələri və uğurları bir çox insan üçün ilham mənbəyidir. Bu uşaqların həyatını dəyişdirmək üçün göstərilən səylər, dünya üzrə insanların diqqətini cəlb edir yetəri qədər.

Bu kanal yaradılandan sonra isə hətta Masaka Kids Africana, müxtəlif ianələr və sponsorluqlar vasitəsilə maliyyələşmeye başlayıb. Dünyanın hər yerindən olan insanlar və təşkilatlar, onlara maddi dəstək göstərərək uşaqların həyatını yaxşılaşdırmağa kömək edirlər. Bu dəstəklər sayəsində, uşaqlara daha yaxşı təhsil imkanları, yaşayış şəraiti və inkişaf üçün lazım olan resurslar təmin edilir.
Masaka Kids Africana, yalnız əyləncəli performansları ilə deyil, həm də uşaqların həyatlarını dəyişdirən və onlara yeni ümidlər bəxş edən bir təşkilat olaraq tanınır. Bu qrup, uşaqların gələcəyini daha parlaq etmək və onlara yeni imkanlar yaratmaq üçün fəaliyyətlərini davam etdirir.yeni ümidlərə doğru yelkən açan bir şeylərin olduğunu və onlara təşkilatçılıq edən insanları görəndə ürəyim açılır, çox xoşbəxt oluram. Bunu da burada paylaşıram ki,sizin də marağınızı çəkə bilər girib uşaqların ümid dolu rəqslərini (və bunu qətiyyən pul üçün etmədiklərini )sevərək və necə də xoşbəxt şəkildə,bundan həzz alaraq etdiklərini görə bilərsiniz,bu kadrlar insana qəribə hiss etdirir ən azından məne.umid edirem canlı görə bilmək şansım olar o, uşaqları ne zamansa,kim bilər bəlkə bizim də ne zamansa onlara kiçik də olsa bir xeyrimiz dəyər,gələcəkləri, həyatları üçün bəlkə bir ümid qapısı olarıq.
Ümidli sabahlara hər birimiz üçün.
Burda isə qazanılan vəsaitlərlə məktəbə göndərilən uşaqların şəkilidir
https://i.imgur.com/8PUiYVR.jpeg

+ 10 əjdaha! 1 maraqlı 15.07.2024-18:05, Maria

+19397 oxunma #385813 facebook twitter

bugün bəyənilənlər:

+1221

avatar Tövratın ikinci kitabı (azərb: çıxış). Musa peyğəmbər tərəfindən kölə olaraq işlədilən və "tanrının xalqı" olaraq bilinən israiloğullarıın (baxma: israelites) Misirdən çıxarılıb "vəd edilmiş torpağa" aparılmasını hekayət edir.

Hekayə Tövratda az-çox eşitdiyimiz kimi nəql edilir; İsrailoğullarının Misir torpaqlarında artmasından ehtiyat edən firon İsrailoğullarının oğlan uşaqlarının Nil çayına atılmasını əmr edir. Musanın anası isə səbəti gil ilə yamayaraq Musanı içərisinə qoyur və Nil çayına buraxır. Nil çayına yuyunmağa çıxan Fironun qızı səbətdə Musanı tapır və onun ivrit olduğunu anlayır, onu özü üçün böyütməsi üçün başqa bir ivrit qadına tapşırır. Böyüdükdən sonra ivrit qadın onu fironun qızına geri gətirir və fironun qızı ona Musa adını verir.

Böyüdükdən sonra Musa onun soyundan olan israiloğullarının çəkdiyi əziyyəti görür. Misirlilərdən biri ivrit bir kişinin vurduğunu görən anda Misirlini dayandırmaq üçün ona hücum çəkir və ölümünə səbəb olur. Firon hadisəni eşidir və Musa Firon onu cəzalandırmazdan öncə Misiri tərk edir.

Misirdən uzaqdaki soydaşları ilə birgə yaşayaraq çobanlıq etdiyi günlərdə çıxdığı dağda ona danışan alovlu bir kol görür. Yanan kol vasitəsilə Allah Musaya gedib onun xalqı olan İsrailoğullarını xilas etməyi əmr edir. Firon İsrailoğullarını azad etməyi rədd edir, lakin allahın Misirin başına gətirdiyi on bəladan və fironun vəliəhdinin ölümündən sonra, o Musaya və onun xalqına getməyə icazə verir.

Əlbəttə, hekayənin tövratda nəql edildiyi kimi baş verməsi tarixi cəhətdən debat mövzusudur və birbaşa nəql edildiyi kimi baş verdiyinə dair ciddi tarixi tapıntılar yoxdur. Xüsusilə, Misirin on bəlası, Qırmızı dənizin yarılması, qızıl buzov kimi hadisələr çox mübahisəli olanlardandır.

Çoxumuza tanış ola biləcək Dreamworks-ün Misir Şahzadəsi (Prince of Egypt) animasiya filmində işlənilmiş mövzudur.

+1960

avatar hәrfi tәrcümәsi bizim qar dәnәsidi. qar dәnәlәrinin hәr biri özünәmәxsus olub, tamamilә fәrqli naxışlı, gözәl tәbiәt möcüzәsidir. ancaq siz elә deyilsiniz -* son 10 ildә törәmiş olan bu slang özünü qar dәnәsi kimi qeyri-adi, mükәmmәl varlıq sayan vә hәr sözdən inciyәn adamlara deyilir. çox maraqlıdı ki, sözün tarixi 23 il әvvәlә, hamınızın yaxşı tanıdığınız fight cluba gedib çıxır: "you are not special, you are not a beautiful and unique snowflake". bir müddәt gündәlik hәyatda bizim dә işlәtdiyimiz dәymә-düşәr mәnasında işlәnsә dә, 2010lar bu slangi siyasilәşdirdi. indilәrdә daha çox konservativlәrin liberallar üzәrindәki qıcıq alәti kimi istifadə olunur, siyasi tәhqir yükü daşıyır.
(baxma: whiner)
(bax: pussy)

+4770

avatar 2004-cü ildə “ilin adamı” adına layiq görülən, ilk saytın yaradıcısıdır.

1980-cı ildə berners məlumatların saxlanılması üçün enquire qipertekst proqram təminatını yaradır. daha sonra o cenevədə avropa mərkəzi nüvə araşdırmasında (cern) işləyirkən öz kolleqalarına qipertekst sənədlərindən istifadəni və internetdə nümayişi təklif edir. və 1991-ci ildə cern https://www.
standartını təsdiq edir.

bünövrəsi çoxdan qoyulmuşdur. hələ 1940-cı ildə vannevar buş insan şüurunun texnologiya vasitəsi ilə genişlənməsi mövzusuna toxunur və dünyaya yeni söz olan “qipertekst” terminini gətirir. bu düşüncəni isə berners vannevar buşun düşüncəsi ilə reallaşdırır, onun nəzəriyyəsini yeni texnologiya ilə birləşdirir. timin bu cür beyinə sahib olmasını onun riyaziyyatçı ailəsində böyüməsi ilə əlaqələndirirlər.

1976-cı ildə o, oxford universitetinin fizika sahəsini fərqlənmə ilə bitirir. universitetdə dərs vaxtı kompüter otağına daxil olaraq kompüter oyunu oynayardı. və ya dərs vaxtı dostları ilə xakerlik edərdi. elə bu səbəbdən universitetde ona kompüter otağına daxil olmağı qadağa qoyurlar. bu qadağa onu öz şəxsi kompüterini yaratmağa sövq edir.

info.cern.ch saytı hazırda da fəaliyyət göstərir. saytda quraşdırmanın əsasları, serverin və brauzerin işləməsi haqda tanışlıqlar verilib. hazırda tim berners – li world wide web konsorsiumunun rəhbəridir. bütün saytların əvvəlində olan www hərfləri world wide web, yəni dünya geniş hörümçək toru mənasını bildirir. tim berners – li 2004-cü ildə “ilin adamı” adına layiq görülmüşdür.

+17221

avatar qədim əsatirlərdə və nağıllarda adını çəkən xalqların kimliyindən asılı olaraq forması müxtəlif cür təsvir edilən varlıq.
bizə ən yaxın olan təsvir isə, yəqin ki, budur:
başı dəvə başına, qanadları qartal və yaxud yarasa qanadlarına oxşayan, qulağı inək, buynuzu maral, gözləri iblis gözünü xatırladan, balıq kimi pulcuqları da olan bir varlıq. sərt və tikanlı quyruğu da var.
yenə haqqında danışan xalqdan asılı olaraq başının sayı 1; 7; 9; 40
ayaqlarının sayı əksərən 2 və ya, 4 olaraq göstərilir.
əjdahanın avropaya məxsus təsvirlərində qanad mövcud olsa da, şərq xalqları onu qanadsız təsvir edirlər. onları qanadlı təsvir edənlərə görə o fövqəltəbii bir quş, qanadsız təsvir edənlərə görə isə, o nəhəng bir ilan və ya, kərtənkələdir. söz sürünənlərə gəlmişkən: reallıqda "əjdaha skeleti" axtaranlar onların dinozavrlar kimi bir vaxtlar mövcud olması ehtimalından ağız dolusu danışırlar.
əjdahaları məşhurlaşdıran mifik bacarıq isə, ağızlarından od püskürə bilmələridir. nağıllarda əjdahalar odu hücum və müdafiələri üçün püskürürlər.
qərbdə əjdaha uğursuzluq, xaos, qəsbkarlıq simvoludur.
əjdahaları şər qüvvə kimi göstərən nağıllarda onların ən çox suyun yolunu bağlayıb yaxınlarına heç kəsi buraxmamasından və nağılın qəhramanının əjdahanı güc ilə zəkası sayəsində çətinliklə məğlub etməsindən söhbət açılır.
əjdaha haqqında müxtəlif millətlərin fərqli ideyaları var:
məsələn yunanlar qədim zamanlarda böyük olan istənilən ilan növünə drakon deyiblər.
az qala hər bir xalqın ədəbiyyatında mövcud olan əjdaha anlayışı heç bir yerdə uzaq şərqdə olduğu kimi ön plana çıxmır.
əgər avropa insanı üçün əjdaha xəzinələri qəsb edən pis bir varlıqdırsa, asiyalı üçün o, xəzinənin hamisi və sadiq xidmətçilərinə tarlalarını suvarmaları üçün su verən ədalətli padişahdır.
həyat üçün əhəmiyyətli ünsürləri daima yanında saxladığı üçün də əjdaha şərqli üçün zülmkar yox, bərəkət rifahı özündə ehtiva edən deməkdir.

çin dilində əjdahaya "luu" deyirlər. məşhur mortal kombat personajı olan çinli liu kangın da ağzından alov çıxardığını görürük.
(bax: əjdaha lazımdı)

+19397

avatar Afrikaya həmişə marağım olub özümü tanıyandan oranın təbiəti,insanları həmişə ziyarət etmək istədiyim yerlərin içində önlerinde olub hətta könüllü kimi belə çalışmağı düşünürəm gələcəkdə bir dönəmlik. Hardasa il 2019 olardı yenə afrika haqqında arayış edəndə masakan kids African kanalı qabağıma çıxdı çox qəşəng idi Uqandada uşaqlar mahnılara oz ritmlərinə uyğun əylənərək necə rəqs edirdilər ilahi ele bil ki heç bunlar ac deyil,sanki dünyanın ən kasıb yerlərindən birində yaşayan bu uşaqlar deyil,sanki hər şeyləri var və bu qədər xoşbəxtdirler,sanki təmiz suya bu uşaqların ehtiyacı yoxmuş kimi yaşayaraq rəqs edirdilər, çox təsirlənmişdim.
Masaka Kids Africana, Uqandada yerləşən və ehtiyac içində olan uşaqlara dəstək vermək məqsədilə yaradılmış rəqs və musiqi qrupudur,hansı ki,o bölgedeki hər uşaq rəqslere qoşula bilərlər.
Bu qrup, yerli yetim və sosial-iqtisadi çətinliklər yaşayan uşaqların təhsil almasına və istedadlarını inkişaf etdirməsinə kömək edir. Qrupun əsas məqsədi, bu uşaqlara yaşayış, təhsil və istedadlarını inkişaf etdirmək üçün imkanlar təmin etməkdir. Onlar uşaqların həyatına müsbət təsir göstərməklə yanaşı, Afrikanın zəngin mədəni irsini dünyaya tanıtmağı hədəfləyir.
Masaka Kids Africana, ənənəvi Afrikanın rəqsləri və musiqilərini nümayiş etdirir. Onların performansları çox enerjili və rəngarəngdir, bu da dünyada geniş marağa səbəb olur.sosial media platformalarin çoxunda kanalları var və hər həftə mütləq azı bir video paylaşılır.Qrupun rəqsləri, Uqanda və Afrikanın müxtəlif bölgələrindən gələn ritmləri və ənənələri əhatə edir. Musiqi və rəqs vasitəsilə uşaqlar, öz mədəniyyətlərini ifadə etməklə yanaşı, öz hekayələrini də çatdırırlar.
YouTube və Instagramda yayımladıqları videolar milyonlarla baxış toplayır.hetta karina Palmira(freelance dancer) ilə olan videolarına təkcə YouTube-da 150mln baxış sayı gəlmişdi.Onların səmimi və enerjili performansları insanları cəzb edir içi mən qarışıq ən azından mənim baxışım ilə də olsa onlara çox az da olsa bir xeyrim deyeceyini düşünmək daha yaxşı hiss etdirir.Uşaqların təbəssümləri və həvəsləri dünya üzrə insanlara müsbət təsir göstərir.
Qrupun üzvləri çətin həyat şəraitlərindən gəlirlər. Bir çoxu yetimdir və ya sosial-iqtisadi çətinliklər içindədir. Masaka Kids Africana, bu uşaqlara yeni imkanlar və ümid verir. Onların həyat hekayələri və uğurları bir çox insan üçün ilham mənbəyidir. Bu uşaqların həyatını dəyişdirmək üçün göstərilən səylər, dünya üzrə insanların diqqətini cəlb edir yetəri qədər.

Bu kanal yaradılandan sonra isə hətta Masaka Kids Africana, müxtəlif ianələr və sponsorluqlar vasitəsilə maliyyələşmeye başlayıb. Dünyanın hər yerindən olan insanlar və təşkilatlar, onlara maddi dəstək göstərərək uşaqların həyatını yaxşılaşdırmağa kömək edirlər. Bu dəstəklər sayəsində, uşaqlara daha yaxşı təhsil imkanları, yaşayış şəraiti və inkişaf üçün lazım olan resurslar təmin edilir.
Masaka Kids Africana, yalnız əyləncəli performansları ilə deyil, həm də uşaqların həyatlarını dəyişdirən və onlara yeni ümidlər bəxş edən bir təşkilat olaraq tanınır. Bu qrup, uşaqların gələcəyini daha parlaq etmək və onlara yeni imkanlar yaratmaq üçün fəaliyyətlərini davam etdirir.yeni ümidlərə doğru yelkən açan bir şeylərin olduğunu və onlara təşkilatçılıq edən insanları görəndə ürəyim açılır, çox xoşbəxt oluram. Bunu da burada paylaşıram ki,sizin də marağınızı çəkə bilər girib uşaqların ümid dolu rəqslərini (və bunu qətiyyən pul üçün etmədiklərini )sevərək və necə də xoşbəxt şəkildə,bundan həzz alaraq etdiklərini görə bilərsiniz,bu kadrlar insana qəribə hiss etdirir ən azından məne.umid edirem canlı görə bilmək şansım olar o, uşaqları ne zamansa,kim bilər bəlkə bizim də ne zamansa onlara kiçik də olsa bir xeyrimiz dəyər,gələcəkləri, həyatları üçün bəlkə bir ümid qapısı olarıq.
Ümidli sabahlara hər birimiz üçün.
Burda isə qazanılan vəsaitlərlə məktəbə göndərilən uşaqların şəkilidir
https://i.imgur.com/8PUiYVR.jpeg

+21831

avatar musiqiyə hər kəsin qəbul edəcəyi bir tərif vermək mümkün deyil. hamı üçün fərqli bir şey ifadə etməklə birlikdə musiqinin mənası insan üçün də zamanla dəyişə bilir. hər səsi musiqi kimi qəbul etmək olar? yoxsa müəyyən qanunlara riayət edən səslərə musiqi deyilir? əgər belədirsə bu qanunlar nələrdir və bu qanunlara kim qərar verib? musiqi qulağa mütləq xoş gəlməlidir? bu suallara verilən cavablar hər kəs üçün fərqli olacaq.

mənim yazmaq istədiyim mözvu isə musiqinin və notaların bugünkü halına necə gəldiyi haqqındadır.

musiqinin tarixinə əgər baxsaq pifaqorun burada önəmli bir yer tutduğunu görmək olar. o musiqi nəzəriyyəsinə böyük töhfələr verib. çox bilinən bir əfsanəyə görə pifaqor dəmirçinin yanından keçərkən çəkicin metala dəyərək çıxardığı səsə diqqət edir və çəkicin ölçüsünün fərqliliyinə görə çıxan səsis dəyişdiyini eşidir. və bəzi çəkiclər eyni anda vurulanda yaranan səsin qulağa xoş gəldiyinə(konsonant olduqlarına) bəzilərinin isə o əksinə - uyğun səslər çıxarmadığına(dissonant olduqlarına) diqqət edir. bunun niyə belə olduğunu araşdırdıqda isə çəkiclərin kütlələri nisbətlərinin buna səbəb olduğu nəticəsinə gəlir.

çəkiclərin kütlələri arasındakı nisbət nə qədər sadə olursa çıxan səs də bir o qədər konsonant olur. məsələn biri 4 kg biri 2 kg olan çəkiclər 2:1 nisbətində olduqlarına görə konsonans yaradırlar.

musiqinin səslərdən(və səssizlikdən) ibarət olduğunu bilirik. səslər isə dalğa şəklində yayılırlar və müəyyən tezlikləri olur. məsələn la notasının tezliyi bu gün 440 hertz kimi qəbul olunur. bayaq çəkiclər haqqında dediyim nisbət məsələsi eyniylə səs dalğalarına da aiddir. tezlik nisbətləri sadə olan notalar qulağa daha ahəngli gəlir. hətta 2:1 nisbətində olan səslər tezlikləri fərqli olsa belə eyni adlandırılır. yəni 220hz, 440hz, 880hz, 1760hz və s. tezlikli dalğaların hər biri la notasıdır və bir-birlərinin oktavlarıdır.

notalar arasındakı məsafələr intervallarla da ölçülür. oktav da bu intervallardan biridir və 2:1 nisbətini ifadə edir. ən sadə interval unisondur və eyni tezlikli notalar üçün istifadə olunur yəni nisbəti 1:1dir. konsonant səslər sadə nisbətlərdə olduğuna görə 2:1 və 1:1dən sonra ən sadə nisbət 3:2 və 4:3 ola bilər. hansı ki bugünkü musiqidə sırasıyla tam beşli və tam dördlü intervallar kimi bilinir.

pifaqorun zamanında musiq alətləri tam beşli intervallar və tetrachordlar əsasında qurulurdu, çünki oktav və unisondan sonra ən sadə nisbətlər bunlar idi. tetrachordlar birinci və sonuncu nota arasında əsasən tam dördlü interval olan və 4 notadan ibarət olan sistemlərdir. tam dördlü interval arasındakı notalar məqsəddən asılı olaraq dəyişilərək istifadə olunurdu. zamanla tetrachordlar birləşdirilərək 7(1-ci tetrachordun son notasını 2-ci tetrachordun ilk notası kimi də istifadə edirdilər), 8(burada 2-ci tetrachord fərqli notadan başlayır), 15 və ya 16 notalı sistemlər də qurulurdu.

amma notaları sadəcə tam beşli(3:2) və ya tam dördlü(4:3) intervallarla böldükdə "sadə nisbətlər" fikrindən uzaqlaşmalı oluruq, çünki bu prosesi bir neçə dəfə təkrar etdikdə 256:243, 243:128, 81:64 kimi nisbətlər əldə edirik. bunun yerinə bu nisbətləri kiçik fədalar edərək sadələşdirsək işləri daha asanlaşdıracaq. məsələn 243:128 yerinə 15:8 və ya 81:64 yerinə 5:4 kimi nisbətlərdən istifadə edə bilərik. bu sistem isə just intonation adlandırılır.

indiyə kimi notaların özündən çox onlar arasındakı intervallardan və bir-birləriylə əlaqəsindən danışdım. bunun səbəbi həmin dövrdə hər kəs tərəfindən qəbul olunmuş notalar sistemindən istifadə olunmamasıdır. bəziləri 440hz-i la kimi qəbul edə bilər bəziləri isə 432hz-i(ədədlər nümunə olsun deyə verilib). bunun səbəblərindən biri istifadə olunan sistemin də buna imkan verməməsi idi. bu gün biri la notasından başlayıb müəyyən intervallarla ilərləsə və başqa biri isə la-dan yox do-dan başlayıb yenə bu intervallarla ilərləsə, tamamilə fərqli notalar çalsalar belə bizim qulaqlarımız bu 2 ardıcıllığın eyni olduğunu başa düşür. amma o dövrdə istifadə olunan sistem notalar arasındakı məsafə bərabər bölmədiyi üçün nota adlarından istifadə edərək ilərləmək intervallarla ilərləməklə eyni olmayacaqdı.

yuxarıda yazdıqlarımı izah etməyə çalışacam. düşünək ki 7 notalı bir sistem istifadə edirik və bunlar a-b-c-d-e-f-g olsun(bunları ingilis dilindəki notalarla qarışdırmayın sadəcə x y z kimi dəyişənlər olaraq fikirləşin). a-nın oktavına yenə a deyək, onda a-b-c-d-e-f-g-a başı və sonu 1 oktavlıq olan bir ardıcıllıqdır. əgər cent adlı bir vahid qəbul etsək və bu notaların hər biri arasında 50 centlik məsafə qəbul etsək(hal hazırda öz sistemimizi qururuq):
a-0 cent
b-50 cent
c-100 cent
d-150 cent
e-200 cent
f-250 cent
g-300 cent
a-350 cent (oktava gəldik)
b-400 cent
c-450 cent
...

indi "ixtira etdiyimiz" cent vahidini tezliklə ifadə etməyə çalışaq. bilirik ki oktavlar 2:1 nisbətində olur. amma burda oktavlar arasında həndəsi(və ya vurmayla ifadə edilən) yox xətti(və ya toplamayla ifadə edilən) bir əlaqə var. müşahidə edə bilirik ki, oktavlar arasında 350 centlik məsafə var. hal hazırda etidiyimiz şey həndəsi bir əlaqəni xətti bir əlaqəyə çevirməkdir. sadə deməyə çalışsaq bir şeyin üstünə 7 dəfə 50 cent gəlmək tezliyini 2-yə vurmaq deməkdir. 7 dəfə 50 cent gəlməyi vurma kimi göstərə bildiksə 1 dəfə 50 cent gəlməyi də göstərə bilərik. burda sual yaranır ki bir ədədi 7 dəfə hansı ədədə vursaq 2-yə vurmuş olarıq? cavab isə 2 üstü 1/7-dir. yəni qərarlaşdırdıq ki, 50 cent ilərləmək tezliyi 2 üstü 1/7-yə vurmaqdır.

bunu centlərlə ifadə etməkdə məqsədim əslində daha asan izah vermək idi, çünki 440-880 arasındakı məsafənin 880-1760 ilə eyni olması və bunun üstündə işləmək yerinə hər oktavın eyni ədədlə ifadə olunması daha rahat olar deyə düşündüm amma ola bilsin ki məsələni daha çətin hala gətirdim. əgər yuxarda yazılanları başa düşmədinizsə narahat olmayın, çünki mən müəllim deyiləm və böyük ehtimalla izah üçün çətin bir yol seçmişəm.

əgər notalar arasındakı məsafəni 50 centə bölməyimlə və bunun tezliklərlə bir qarşılığı olduğunu deməyimlə razılaşırsınızsa əsas məsələyə gələk. yuxarıdakı sistemdə 3 nota getmək 150 cent getmək deməkdir. hansı notadan başlayırısınızsa başlayın fərqi yoxdur, əgər 3 nota irəliləyirsinizsə 150 cent gedirsiniz deməkdir və bu da bizi yuxarda yazdığım nəticəyə gətirir: hər kəs bu ardıcıllığın eyni olduğunu bilir. buna görə də bu notalara ad vermək bizim üçün problem yaratmır. bir dairə və üstündə eyni uzaqlıqda olan 7 nöqtə düşünün. hal hazırda notalarımız bu nöqtələrdədir.

o vaxtki notaların isə 1:2 üstü 1/7 nisbətləri ilə bölünmədiyini bilirik. hər biri fərqli nisbətlərdədir bəzisi 9:8 bəzisi 4:3 və s. bunu da centlərlə ifadə etdikdə hər biri arasındakı məsafə 50 cent ola bilmir. hal hazırda dairəmizin üstündə notaların yerini işarələsək aralarındakı məsafə eyni olmur. məsələn deyək ki:
a-0
b-47
c-96
d-152
e-206
f-248
g-296
a-350 (oktav)
b-497
c-446
(aradakı cent dəyərləri random verilib amma məqsəd bərabər bölünməsindən fərqli olduğunu göstərməkdir)

oktav hələ də 2:1 nisbətidir buna görə də 350 cent olaraq qalmağa davam edir. amma a-dan başlayıb 3 nota gedək a-b-c 96 cent gəlmiş olduq. indi isə e-dən başlayıb 3 nota gedək e-f-g 100 cent gəldik. just intonationda yaranan problem tam olaraq da bu idi(notaların sayı və dəyərləri fərqli idi burda sadəcə oxşar bir simulation qurub onun üstündə göstərdik).

bu gün 12 notalı sistemdən istifadə edirik:
do
do#/re bemol
mi
fa
fa#/sol bemol
la
la#/ si bemol
si
do (oktav)

nota adlarını qısa şəkildə izah etsək hamımızın bildiyi do-re-mi-fa-sol-la-si və bəzi notalar arasında 2 adı olan notalar var. bunlara alterasiyalar deyilir(yalnız #(diyez) işarəli versiyadan istifadə edəcəm daha rahat oxumaq üçün). yuxarıdakı hər bir nota arasındakı məsafəyə yarım ton deyilir. mi-fa, si-do və ya fa#-la arası yarım tonluq intervallardır. 2 nota arasındakı məsafə isə tam tondur. fa-la, la#-do, fa#-la# arası tam tondur. # notanı yarım ton artırmaq, bemol isə yarım ton azaltmaq üçün istifadə olunur. yəni la-nı yarım ton artırmaq üçün # işarəsindən istifadə olunur.

yuxarda just intonation haqqında izah etdiyim problem artıq yoxdur, çünki bu notalar arasındakı məsafə bərabər şəkildə bölünüb. yəni hər bir ardıcıl notanın nisbəti 1:2 üstü 1/12-dir(çünki 12 nota var). və hər bi nota arası 100 cent kimi qəbul olunub. bu da oktavlar arasının 1200 cent olması deməkdir. yəni 100 cent getmək = tezliyi 2 üstü 1/12-yə vurmaq. beləliklə haradan başlamanızdan asılı olmayaraq neçə nota irəliləyirsinizsə o qədər də cent gedirsiniz.

indi suallar yaranır ki, niyə 12? bəs bizim sadə nisbətlər ən konsonant olur fikrimizə nə oldu? bizi 12-də dayandıran nədir? bu sualların müxtəlif cavabları var.

yazının başında dediyim kimi 3:2(tam beşli) çox önəmli bir intervaldır. gəlin 440hz-lik səsi alaq və 12 dəfə tam beşli gedək yəni 1.5-ə vuraq. 440*(1.5 üstü 12) = 57088. indi isə yenə 440hz-dən 7 dəfə oktav gedək. 440*(2 üstü 7) = 56320. bu ədədlər çox böyükdür və insan qulağının eşitmə aralığında deyil, amma müşahidə budur ki aralarındakı nisbət çox kiçikdir. 57088/56320=1.01(hesablamalar təxminidir). onda tam beşlini 3:2 yox çox az hətta qulağımızın hiss eləyə bilməyəcəyi ölçüdə dəyişsək 12 dəfə tam beşli gedib tam olaraq 7-ci oktava çata bilərik.
bu 7-ci oktava yəni başlanğıc notamıza çatana kimi tam beşli intervalla 12 fərqli notayla qarşılaşırıq. əgər 1 oktavı 12 bərabər parçaya bölsək bu notaları həmin aralığa qoya bilirik. eləməli olduğumuz şey onları 440 və 880 arasına gətirənə kimi oktav azaldaraq gətirməkdir. beləliklə bu gün istifadə elədiyimiz 12 tone equal temperament sisteminə gəlirik.

12 nota istifadə etməyin digər bir səbəbi də musiqi alətlərini optimal hala gətirməkdir. bir oktavı 53 bərabər yerə də bölmək mükündür və belə sistemlər də var. amma pianoda sadəcə bir oktav üçün 53 key istifadə etmək heç sərfəli və ya məntiqli deyil.

bəzi mənbələr və əlavələr: əgər musiqi nəzəriyyəsinə marağınız varsa "müzik teorisi 101" kitabını oxuya bilərsiniz. kitabda burada yazdıqlarım haqqında yox sadəcə musiqi ilə məşğul olmaq istəyənlər üçün lazım olan məlumatlar verilib. əgər burada yazılanlar sizə maraqlı gəlirsə:
(youtube: )

history-of-music theory-playlisti link
music-theory-subredditinin-wikisi link

+20507

avatar

Viktoriya İngiltərəsinin mühüm rəssamlarından biri Edward John Poynter'in Faithful Unto Death (ölümünə sadiq) adlı yağlı boya əsəri. Rəsmdə Qədim Romanın faciəvi hadisələrindən biri olan Pompey faciəsindən bəhs edilir. Əsas fiqur, Roma zirehi geyinmiş, qapının qarşısında keşik çəkən əsgərdir. Arxa planda partlayışın yaratdığı xaos və dağıntılar görünür. Əsgərin üzündəki qorxu və narahatlıq ifadəsi fəlakətin ciddiliyini, ölümün qaçılmazlığını əks etdirir.Əsərdə işıq və kölgənin istifadəsi, yaratdığı gərginlik, insanın qaranlıq və təhlükəli vəziyyətlə üzləşməsinə baxmayaraq, bütün bu qorxu və qeyri-müəyyənlik qarşısında belə öz vəzifəsinə sadiq qalmağının simvoludur.

+24502

avatar Zəncirli körpü ( Széchenyi lánchíd) Macarıstanın paytaxtı olan Budapeşt şəhərində yerləşir. Belə ki, körpünün inşası 1849-cu ildə başa çatmışdır. Zəncirli körpü Buda və Peşt hissələrini bir-birinə birləşdirir. Bu yazımda isə körpü haqqındakı maraqlı bir fakt haqda məlumat vermək istəyirəm. Körpünün mühəndisi olan William Clerk öz şahəsəri ilə öyünürdü, hətta körpünün açılış günü o iddia etmişdi ki, əgər, körpünün inşası ilə bağlı hər hansısa bir səhv tapılarsa, mühəndis özünü Tuna çayına atacaq.Bu zaman kütlənin arasından balaca bir qız :
-Tapdım! Tapdım! - deyə qışqırdı.
Həqiqətən də, o, səhvi tapmışdı. Belə ki, körpünün üzərində olan aslan heykəllərinin dili yox idi.Clerk isə biçarə özünü çaya atdı, lakin çay dayaz olduğundan üzərək quruya çıxdı.
Bu gün siz bu körpünü ziyarət edərək, mühəndisin etdiyi səhvə şahid ola bilərsiniz.

+36843

avatar 47, XXY olaraq da bilinən Klaynfelter sindromu (KS), kişinin X xromosomunun əlavə bir nüsxəsinə sahib olduğu sindromdur. Əsas simptomlar sonsuzluq və kiçik, zəif işləyən testislərdir. Semptomlar çox vaxt incə olur və subyektlər təsirləndiklərinin fərqində deyillər. Bəzən simptomlar daha açıq görünür və zəif əzələlər, daha böyük boy, hərəkətlərin zəif koordinasiyası, daha az bədən tükü, döş böyüməsi və cinsi əlaqəyə az maraq daxil ola bilər. Tez-tez bu simptomlar yalnız yetkinlik dövründə müşahidə olunur . Zəka ümumiyyətlə normaldır; bununla birlikdə oxu çətinliyi və nitq problemləri daha çox olur.

Klaynfelter sindromu təsadüfən meydana gəlir. Əlavə X xromosomu demək olar ki, ata və anadan gəlir . Yaşlı bir ananın Klaynfelter sindromu olan bir körpə doğma riski bir az artmış ola bilər. Sindrom, Y xromosomuna əlavə olaraq ən azı bir əlavə X xromosomunun olması ilə təyin olunur və nəticədə adi 46 əvəzinə 47 və ya daha çox xromosom yaranır . Klaynfelter sindromu, karyotip olaraq bilinən bir genetik test istifadə edilərək diaqnoz qoyulur.

Müalicəsi bilinməsə də, bir sıra müalicələr kömək edə bilər. Fizioterapiya, peşə terapiyası, danışıq və dil terapiyası, məsləhətləşmə və tədris metodlarının tənzimlənməsi faydalı ola bilər. Testosteron əvəzetməsi əhəmiyyətli dərəcədə aşağı səviyyədə olanlarda istifadə edilə bilər. Genişlənmiş döşlər cərrahi yolla götürülə bilər. Təsirə məruz qalan kişilərin təxminən yarısının köməkçi reproduktiv texnologiya ilə ata olma şansı var, lakin bu bahalı və təhlükəlidir. XXY kişilərdə döş xərçəngi riski həmişəkindən daha yüksəkdir, lakin qadınlara nisbətən daha azdır. Bu vəziyyətdə olan insanların demək olar ki, normal bir ömrü var.

Klaynfelter sindromu, 1000 kişidən diri doğuşdan bir-ikisində rast gəlinən ən ümumi xromosom xəstəliklərindən biridir. 1940-cı illərdə bu xəstəliyi təsbit edən Amerikalı endokrinoloq Harry adını Klaynfelter daşıyır. 1956-cı ildə əlavə X xromosomu səbəb kimi göstərildi. Siçanlar XXY sindromuna da sahib ola bilər, bu da onları faydalı bir tədqiqat modeli edir .

+15563

bu sifarişi verən: Elimelikov06
alfred adler tərəfindən yaradılan termin.
adler, üstünlük kompleksinin aşağılıq hissindən qaynaqlandığını deyirdi. hər uşaq aşağılıq hissini yaşayır, və onları öyrənməyə, öyrədiləbilən olmağa təşviq edən də bu hissdir. içində olduqları aşağılıq, acizlik vəziyyətindən çıxmaq üçün öyrənməyə çalışırlar, və böyüdükləri zaman, bəzi uşaqlar bu hissi geridə qoyur və özlərini digər insanlara bərabər görürlər. əslində, bu, uşaqların həmin aşağılıq hissinə yüklədiyi anlamdan asılıdır, bəzi uşaqlarda bu hiss normadadır, bəzilərində isə mübaliğəli dərəcədədir. güclü aşağılıq hissinə sahib olan uşaqlar bunu kompensasiya etməyə çalışırlar, və adler bunu digər insanlardan güclü olmağı, onlar üzərində dominant olmağı istəməklə izah edirdi. həmçinin, bu uşaqlar özləri haqqında çox yüksək düşüncədə olurlar, gördükləri işlərin digər insanlarınkından üstün olduğunu düşünürlər.

üstünlük kompleksi və üstünlük üçün çalışmaq bəzən eyni anlayış kimi düşünülür, lakin bu düzgün deyil. üstünlük üçün çalışmaq (ing. striving for superiority) müsbət anlayışdır, cəmiyyətə və ya ətrafınıza faydalıdır. üstünlük kompleksi isə şəxsin öz aşağılıq hissini gizlətməsi üçün yaranır, və digər insanlara da ziyan vura bilir, çünki bu insanlar özləri ilə bağlı neqativ fikirlərini digər insanları geriyə salaraq örtməyə çalışa bilirlər.

haqqında başqa bir entri: #210383

mənbələr:
mənbə1: adlerin məqaləsi link

mənbə 2: 1-ci hissə, 3-cü bölüm, theories of consueling and psychotherapy: an interactive approach - elsie jones-smith link

+47393

avatar ying yang çin fəlsəfəsindən və taoizmdən gələn bir qavramdır. qısaca, ying yang təbiətdə və kainatda olan ziddiyyətlərin bir birini tamamladığını və birlikdə bir ahəng içində olduğunu iddia edir. məsələn, xeyir ilə şərin, gecə ilə gündüzün, qadın ilə kişinin, isti ilə soyuğun, sözlük ilə edward wittenin.* bu zarafatı etməməliydim, keçin günahımdan

ying - qaranlıq, soyuq, gecə kimi özəlliklərlə əlaqələndirilir. feminəndir. ay simvoluyla təmsil edilir.

yang - aydınlıq, isti, gündüz kimi özəlliklərlə əlaqələndirilir. maskulendir. günəş simvoluyla təmsil edilir.

belə ki, ying yang kainatdakı hər şeyin bu ziddiyyətlərin kombinasiyası yaxud balansı olduğunu və bir birini tamamladığını deyir. demək olar ki, ying yang taoizmin mərkəzində yer alır. elə taoizmin simvolu da ying yangdır.
sifarişi verən: Bertrand Zobrist

» Son Entrylər «
#tsparticles { position: absolute; width: 100%; /* height: 100%; */ z-index: -1; }