predmet


    1. bu sifarişi verən: fövqəl insan
    universitetde keçilən istənilən fəndə adını eşitdiyimiz, müvafiq elm sahəsinin əsas etibarilə məşğul olduğu, öyrəndiyi, üzərində işlədiyi şey. bu baxımdan eynilə obyekt kimi görünür, amma obyekt, loru dildə desək, daha geniş mənalıdır. çox uğurlu ifadə olmasa da, belə demək olar: predmet obyekti dərk etməyə imkan verən zaddır.


hamısını göstər