r və ya stata (vacib) sözaltı sözlük r və ya stata (vacib)