türkmənistan deyəndə ağıla gələnlərfacebook twitter əjdaha lazımdı   izləmə   lələ   mən   googllalink

  1. xəzərin o biri üzündəki qardaş ölkə. dillərini belə lüğətsiz anlamaq olar

  - türkmənistanın neytral dövlət olması,
  - oğuz türklərinin vətəni olması,
  - (bax: basmaçı hərəkatı)


  --spoiler--


  - kimden: aytsyz nireden: turkmenistan
  name uchin ata watanymyz Turkmenistany terk etdiniz ? Beyle dilinizi soyyan bolsanyz ????"

  jogap (cavab) :- Türkmenistan diýlen ýurt 1924-nji ýylda ors bolşewikler tarapyndan döredildi. Türkmeniň ýurdy diňe häzirki Türkmenistandan ybarat däl şu hakykaty 21-nji asyrda senden başga hemmeler bilýärow! Bolşweikler sen ýaly aňsyz, atsyz-eşeksiz pyýada nadanlary häzirki Türkmenistanda çölüň gumyna gabady. Türkmeniň ata-babadan galan beýleki ýerlerem araçäňiň daşynda galdy. Taryh diýen bir peýdaly bilim barow, şony okaýsana gaýrat et. Onsoňam türkmeniň we atawatanyň adyndan gürlemek saňa galmadow. Başga ýurtlarda ýaşaýan türkmenleriň Türkmenistana görä hasam azatlygyny, erkinligini, ösenligini, has gowy durmuşda ýaşap, dünýä hakykatlaryna göz ýetirip bilýändigini görüp bilmeýän bolsaň garagyň aksynow başga näme diýeýin. Hiç kim watany terk edenok taryhy gowja oka, öwren we bil. Türkmenistanyň daşyndaky türkmenler bolmadyk bolsa türkmençiligem galmazdow. Siziň bar bilýäniňiz adama görüplik edip, parahorlyga, diktatura şärik bolup arkadaga şöhrat diläp, bökejekläp tans etmegow. (c) Atsyz-eşeksiz pyýada

  not : Teswir ýazmazdan ozal forumyň düzgünlerini okamagyňyzy haýyş edýäris
  fikrinizi yazmadan forumun qaydalarını oxumağınızı xahiş edirik

  --spoiler--
  2. şəxsən mənim ağlıma rahatlamaq gəlir. bizdən belə daha bərbad idarəetmə sisteminə sahib olan ölkələrin varlığı insanı istər istəməz rahatladır. (bax: betərin betəri var )
  5. qaza görə bizə qoz qoymayan ölkə. Nəzərə alsaq ki, Türkmənistan Rusiyadan sonra qaz ixracına görə 2-ci yeri tutur, bir-iki qaz yatağına görə şüvənlik etmələri qəribə qarşılanır.
  6. hakim diktatorluq tərəfindən amına qoyulmuş ölkə. insanları çox qorxaqdır və çox disiplinli insanlardır. bəlkə də bu orta asiyalı olmağın verdiyi bir xüsusiyyətdir.
  8. pul vahidləri manatdı. bir də qara rəngdə maşın idxalının qadağan olduğu ölkə. daha bilmirəm indi də qalıb bu ya yox, amma nəsə belə bir şey olmalıydı.
  10. "çörək havayıdı" deyib, Beyin hüceyrələrimizi illərdi zorlayan yaşlı nəslin arzusunda olduğu ölkə.


sən də yaz!