adtapabilmedim


707   4   0   0
adtapabilmedim 5.nəsil yazar
reytinq xalı: 1351
karma xalı:174
entry sayı:707
izləyənlər:2
sifariş sayı:14

son yazdıqları| | əl əməyi göz nuru| favori seçdikləri| favori seçilənləri| bütün entryleri| saxlanılanlar| lövhə/blog
desiring a thing cannot make you have it.

adtapabilmedim lövhə
adtapabilmedim
04.04.2018 21:49
desiring a thing cannot make you have it.
adtapabilmedim
11.03.2018 15:59
What's the point of living if you're just surviving?
adtapabilmedim
05.02.2018 22:45
They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety.
adtapabilmedim
02.01.2018 03:16
Where justice is denied, where poverty is enforced, where ignorance prevails, and where any one class is made to feel that society is an organized conspiracy to oppress, rob and degrade them, neither persons nor property will be safe.
adtapabilmedim
02.01.2018 03:03
Shake with your right hand, but hold a rock in the left.
(C) frank underwood
adtapabilmedim
14.09.2017 01:45
Loneliness and the feeling of being unwanted is the most terrible poverty.
adtapabilmedim
21.06.2017 23:17
Gentlemen, that's a very sad thing... to be nothing.
adtapabilmedim
19.06.2017 14:19
Save yourself, kill them all.
adtapabilmedim
11.05.2017 23:31
Yüksəlmək üçün ən alta düşmək lazımdır.
adtapabilmedim
11.05.2017 23:30
Yüksəlmək üçün ən alta düşməlisən.