son yazdıqları:


Elli


208   0   0   0
https://soz6.com/sds-uploads/avatars/272cc588671a0b2ca37e654bacb081ac1493.png
9.nəsil yazar
reytinq xalı: 157
entry sayı:208
karma xalı: -144
izləyənlər: 0
sifariş sayı: 1son yazdıqları| | əl əməyi göz nuru| favori seçdikləri| favori seçilənləri| bütün entryleri| lövhə

rus dillilərin bakını elitləşdirməsi Azərbaycanın rusdilli təbəqəsində iki kateqoriya Azərbaycan vətəndaşlığı daşıyanlar var: əcdadlarından ən azı biri rus və digər slavyan millətin nümayəndəsi olan azərbaycanlılar və Sovetlər dövründə rus dilinin bütün ailə üzvlərinin iş və təhsil həyatına nüfuz etdiyi , lakin genetik olaraq əcdadları içərisində ruslar olmayan azərbaycanlılar . Elit təbəqə filan deyillər, sadəcə Azərbaycan dilində doğru-düzgün danışa bilmədikləri üçün rusca danışırlar (eyiblərini örtürlər). Günü bugün ,elə bu saat Bakıda özünü elit kimi qələmə verən rusdillilərə yaxınlaşıb rus ədibləri haqda həmsöhbət olmaq niyyətini ortaya qoysan, heç Puşkinin poemalarından belə, bir strofa da (yunanca στροφή -"dönmə") əzbərə söyləyəmməz.
ölüm Ruhun Candan ayrılması.
Şərqdə "Ruh" kəlməsi Qərbdə antik dövrdənbəri bilinən yunanca "Psixe" kəlməsi ilə eyni məğzi daşıyır, ψυχή (psukha -Dorik yunancası) "üfürmək ,nəfəs vermək" anlamına gəlib ki,bu da Şərqdə bilinən Ruhun Cana üfürülməsi həqiqətini təsdiqləyir. Ruhun Candan ayrılması anı ,sadəcə, Mənəvinin Maddidən ayrılması anıdır.
xoşbəxtlik Nə qədər təəcüblü səslənsə də , Xoşbəxtlik --Ağlamaqdır! Xoşbəxtlik Göz Yaşlarıdır. Çünki ağlayarkən insanın içi xəfifləyir və ruhu rahatlayır. Ağlayarkən bədənin qurşaqdan yuxarı və baş-boyun nahiyəsində toplanmış zərərli duzlar göz yaşı vasitəsilə bədəndən xaric olur (həm də burun axması --selikli qişalar vasitəsilə) , ona görədir ki, Xoşbəxtlikdən ağlamaq çox faydalıdır.
kobe bryant Kobe Bryant və onun azyaşlı qızından əlavə ,helikopterdə 7 nəfər də olub və ölüb , lakin həmin 7 nəfərin nə hər birinin ailələrinə baş sağlığı verilmədi (Ağ Ev yalnız Bryant ailəsinə baş sağlığı verdiyini rəsmi elan etdi) , nə də Qərb mətbuatında həmin 7 nəfərin adlarının çəkilməsinə imkan yaradılmadı. Əksinə, hər yerdə , Kobe Bryant ,onun qızı və 7 nəfər başqaları başlıqları yazıldı ki, bu da çox şübhəlidir. Ümumiyyətlə, ABŞ-da bütün "canlı əfsanələr" qəribə ölümlərlə müşayiət olunur (Maykl Cekson, Uitni Hyuston ,Pol Uoker və başqaları) bu ölümlərin sifariş olduğunu düşünmək də olar.Yəni deyirəm, kədərlənməyə dəyməz, ay soydaşlar.
insan meymundan gəlib deyən insan Ən cahil insandır o fikri deyən.
insanın meymunla ümumiyyətlə əlaqəsi yoxdur. insanın mayası 4 təbiət ünsürünün birləşməsindən ərsəyə gəlib (su, hava,od (qan) , torpaq (palçıq)), insan cənnətdə "Ol!" əmri ilə olub və bədəninin 80%-ni su təşkil edir ki , bu da insanın Cənnətdən qovularaq Yer səthinə endikdə girdiyi maddi cilddə dominantlıq təşkil edən maddənin su olmasına sübutdur.
indi meymunla insanın kökünün bir olduğunu iddia edənlər cavab versin görək , meymunun bədəninin neçə faizini su təşkil edir?
badamdar Patamdart ,bu toponimin daha qədim adıdır. पत्तनम् --Patam (pattanam ,patem,patim ,patnam) Qədim Hind dili olan Sanskritcə "şəhər ,xüsusilə də liman şəhəri" deməkdir. Dart isə elə Hind dilində “ox ucu” deməkdir ( rusca "дротик" , ingilis dart oyununu xatırlayarsınız,ox ucları ilə oynanılır, ingilis dilində də dart hind dilindən gəlmədir; azərbaycan dilindəki dartmaq məsdəri də həmin “ox ucu” mənasını verən dart sözündəndir , çünki qədimdən bəri dartmaq əməliyyatı ox və yay üzərində icra olunub) Fars dili Hind dilindən cavandır, Proto-Hind-iran dilləri dövrü var dilçilikdə, o dillərin qohumluğu formalaşdığı dövrdə Fars dili də inkişaf etməyə başlayıb. Məlumdur ki ,Abşeronda hindli camaat da yaşayıb qədimdə ,Atəşgah da hindus və zərdüştlük məbədi kimi xidmət göstərib ,əslində , oda inanc Hindistandan gəlib ; indiyə qədər Abşeron kəndlərinin camaatının dilində işlənən "Hə!Həri!" sözləri də hind sözləridir (qalan genetik cəhətdən fərqlənən camaatımız "Bəli!" deyir,"Can!" deyir və s. ) Nə oldu , 2008-2010-cu illərə qədər Patamdart şossesi ünvan kimi göstərilib kitablarda, birdən-birə Badamdara çevirdilər?? Deməli, Bakıda oturan bəzi dilçilər qədim tarixi faktların izlərini silməyə çalışırlar.
badamdar Vikipediyadan copy-paste edib bu sözlüyə yerləşdirmək o qədər də düzgün istiqamət deyildir. Vikipediyada Qılman ilkin kimi yazıçıya istinadən "Badamdar" toponiminin mənşəyi haqda onun hansısa dəqiq linqvistik təhlillərə və ya dünyaca tanınmış dilçi alimlərə müraciət etmədən ,yalnız fars dilinə söykənərək yaydığı fərziyyəsini irəli vermək mütərəqqi baxışlara və müstəqil araşdırma səylərinə ziddir.Qılman ilkin yaxşı yazıçı olub , amma o dilçi deyildir,dil-ədəbiyyat müəllimi ixtisası üzrə ali təhsili olub. Ona görə onun fərziyyəsini yeganə doğru qəbul etmək yanlışdır.
fil Qarışqanın qalib gəldiyi heyvan.
Qədim Hind mifologiyasında vacib fiqurlardan biri. Şahmatın vətəni Hindistan sayıldığına görə filin də şahmata daxil edilməsi qaçılmaz idi.
insanlara və təbiətə hörmətlə yanaşırlar, hətta çay plantasiyalarına ehtiyatsızlıqdan , su axtarışı üçün və ya köməksiz qalan digər sürü yoldaşını götürüb aparmaq üçün daxil olanda belə , çay kollarını tapdamadan kəndlilər üçün ayrılmış cığırlarla hərəkət edib ərazidən çıxırlar.
Qur'anda arzuolunmaz heyvan kimi təqdim olunur, "Fil surəsi"ndə fil ilə Kəbəyə yaxınlaşmağın qadağan olunduğu vurğulanıb .
zəhərin estetik paketlənmiş versiyası Çipsi nazik rəndələnmiş və termik işləməyə məruz qalmış kartof dilimləridir. Bitki yağları və ədviyyatlarla qovrulur,ətirli göyərtilər əlabə olunur. Qazanda suda qaynadılmış kartofdan hazırlanan çipslər də var ki , ona da kettle chips deyirlər . Bu cür hazır qida məhsulunu düzgün istifadə etmək gərəklidir, quru-quru yemək əvəzinə şorbalara (rusca суп -ingiliscə soup ) , tərəvəz qovurmalarına qatmaq , hətta ovulmuş halda kotlet qiyməsi tərkibinə , düşbərə (vareniki və pelmeni) içliklərinə qatmaq daha məsləhətlidir.
unudulmaz film replikaları --Rəml atıram , fala baxıram ...
Fufilfila,Fufilfilin, Əfsunçu-rəmmalam, bilin! (Göygöz kosa, "Bir qalanın sirri",1959)
sumqayıt Ceyranla Sumun sevgi əfsanəsindən doğmuş, hələ 1827-ci ildə Belçika xəritəşünası Filip Vandermaelenin "Atlas Universel" toplusunda çay adı kimi göstərilmiş, indiki statusda həm şəhər ,həm də çay adı.
Sülh göyərçininin ürək formasında abidəsinin 1978-ci ildə müəllifləri Sumqayıt şəhərinin baş rəssamı, Əməkdar incəsənət xadimi Vaqif Nəzirov və rəssam-heykəltəraş Asim Quliyevdir.(Pablo Pikassonun 1949-cu il Paris Beynəlxalq Sülh konfransı üçün çəkdiyi "Sülh göyərçini" rəsmindən ilhamlandıqlarını və o dövrün "Sülh!" tendensiyasına meyl etdiklərini güman etmək olar)
badamdar Badamdar toponimindəki -dar hissəciyini pəhləvicə "ağac” sözü ilə yozduqda "Badam ağacı" mənasını verən məntiqli ifadə yaranır.
Amma -dar suffiks kimi qəbul olunsa, onda suffiks kimi farsdili və ya pəhləvi mənşəli deyildir, Qədim Hind dili, Sanskrit mənşəlidir . दार (daar) kimi yazılır və vəzifə bildirir.
göt Магазаник Д.А. müəllifliyi ilə 1931 və 1945-ci illərdə çap olunmuş "Турецко-русский словарь" kitabında (səh216) 2 mənada tərcümə olunmuş söz. 1-ci mənada anatomik ,2-ci mənada isə hər hansı bir əşyanın (məsələn,səbət və ya vedrə) dibi --донышко kimi izah olunmuşdur. Təsadüfi deyil ki ,Azərbaycan deyimlərindən birində də bu söz bu anlamda işlənir :"Səbət götündən gilas tökülmür ki!"
göt Küçə jarqonunda bəzən "baş" sözünə antonim götürülən söz ;məntiqi var ,çünki başda yerləşən ağız qidanı bədənə daxil edir ,göt isə bədəndən xaric edir. Düz bağırsağın əzələlərinin normal yığılıb-açılmaması səbəbindən bu nahiyədə yaranan xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər çoxdur.Cəmiyyətdə hələ də doğru-düzgün ,savadlı gigiyenik mədəniyyət aşılanmadığı üçün , sağlamlıq naminə qayğı görməyən bədən nahiyələrindəndir.
burun Anatomik mənada 5 duyğu üzvündən biri. Hətta deşikləri ilə su alıb ağızdan qaytarılmasını təmin edən üz nahiyəsi. Asqırarkən çoxlu sayda kokkları bədəndən xaric etmək üçün vasitə. Boğulmuş və ya ürəyi dayanmış insana təcili tibbi yardım zamanı--Süni nəfəsvermədə əl ilə tutularaq orqanizmi oyatmağa kömək edən üzv. Havanı həm alma və həm də vermə qabiliyyətində orqan.
göz Əslində ,insanın yalnız 1 gözü -sağ göz görür ,sol göz kordur.
2020 Musəvi təqvimlə 5780-ci il .
20 il əvvəl ,yəni Millenium ilində 2020-ci ildə süni göz yetişdirilməsi və köçürülməsi vəd olunmuşdu.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20