son yazdıqları:


Elli


208   0   0   0
https://soz6.com/sds-uploads/avatars/272cc588671a0b2ca37e654bacb081ac1493.png
9.nəsil yazar
reytinq xalı: 157
entry sayı:208
karma xalı: -144
izləyənlər: 0
sifariş sayı: 1son yazdıqları| | əl əməyi göz nuru| favori seçdikləri| favori seçilənləri| bütün entryleri| lövhə

21 yaş igid ömrü. Qədimdə 3x7=21 yaş üçün istifadə olunurdu. ilk 7ilini oğlan uşağı anasının qucağında və dayələrinin ətəyində keçirirdi. 7 yaşı olanda anasından aralanıb 14 yaşına qədər kişi müəllimlərinin yanında keçirirdi,savada yiyələnirdi. 14-21 yaş arasındakı 7 ilini də döyüş sənətləri məktəbində. Nəticədə ,igidlik göstərib ad qazanırdı.
vaqarşapat rəqsi Başlıqda yürüdülən nəzəriyyəyə əsasən , seçilmiş terminin izahında ilk növbədə, toponimlərə diqqət yetirmək gərək!
1) Vaqarşapat Üçkilsənin heç də ilk adı deyil . Həmin şəhər Qədim Yunan ilahəsi Artemisin (Ἄρτεμις ) adına tikilib . Bu , xristianlıqdanöncəki antik dövrə aiddir . Movses Xorenatsi həmin şəhərin ilk adının Artemid olduğunu qeyd edib.
2) Erkən xristianlıq dövründə orada 3 kilsə tikilib və həmin kilsələrdə indiki təsərrüfat müdiri kimi vəzifə daşıyan işçilər olub, bugünə qədər anqlikan kilsələrində onlara verger , virger deyirlər.Latın dilindəki virge kəlməsindən gəlir adı, mənası da silindrik çomaq, çubuqdur (dini ibadət zamanı xorda oxuyanlar xaric və ya səhv notlarda oxuyanda verger həmin çomaqdan “cəza” aləti kimi istifadə edirdi) . Həmin vergerlər kilsə interyerində səliqə-səhmana, dini ibadət -avazla oxunan liturgiya zamanı dini nəğmələrin hazırlanmasına , qutsal əşyaların və mehrabın ibadət üçün bəzədilməsi və hazırlanması , bir də gorqazan funksiyasına cavabdeh şəxslərdir.
3) Xristian kilsələrində vergerlər funksiyalarına görə islam məscidlərindəki müəzzinlərlə ( مُؤَذِّن‎, muʾaḏḏin ) eyniləşdirilir, ona görə də Eçmiədzin ,əslində, "3 müəzzin" -dir və erməni dilinə deformasiyaya uğramış şəkildə keçmişdir. "Vaqarşapat" adı isə "verger" və "şabat" (yəni ivritcə "istirahət" mənasını verən, 1 həftə ərzində Yaradılış ideyasına görə Allahın dincəldiyi şənbə günü שַׁבָּת ) sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib , çünki xristian kilsələrində liturgiya , yəni böyük ibadət bazar günləri keçirildiyi üçün şənbə günündən həmin vergerlər hazırlıq aparırdılar.
4) həmin bu rəqs 3 not üzərində qurulub ki, bu da 3 kilsə və 3 müəzzinə (vergerə) işarədir .Çox güman ki ,bu rəqsin ilk 3 notluq motivi vergerlərin dilində bir parol kimi işlənib və onlar bir-birilərini çağırıblar, ya da məhz, onların ifa etdiyi rəqs olub. Melodiyanın ritmik formulu el dilində şərti “3 badam,1 qoz” adlandırılan ritm əsasındadır, bu da erməni xalq musiqisinə , nə də ki dini musiqisinə xas olmayan formuldur.
5)Üzeyir Hacıbəylinin operettanı 1910-cu ildə bitirib səhnəyə qoyması hələ o demək deyil ki , əsərin not eskizləri də yalnız 1910-cu ilə aiddir. Adətən,bəstəkarlar bir böyük səhnə əsəri üzərində 3 il,5 il,hətta 10 il işləyə bilir , digər əsərlərlə paralel olaraq. Bu da o deməkdir ki, 1906-cı ildə həmin rəqsin hansısa nəşrdə çap edilməsi rəqsin ermənilərə məxsus olmasını sübuta yetirmir. Üzeyir Hacıbəyli həmin rəqsi daha əvvəllər də eşitmiş və nota salmış ola bilərdi.
əvvəllər sikilmiş qızla evlənmək Ulu atalarımız "Taylı tayını tapar!" demişlər. Bəkarətini saxlamayıb kənarda onlarca qadınla (özündən yaşca kiçik və ya böyük) sikişən və özünü kişi sayanların bakirə qızla evlənmək istəyinə tüpürüm. Götü olan , Kişi ruhu təmiz olan öz bakirliyini qorusun, onda da tələb eləsin bakirə qızı. Əks halda , özü neçəsini sikibsə, elə o qədər sikilmiş qadına rast gəlib evlənəcək. Yaradan hər şeyi taraz qurub.
...Azərbaycan qızlarını daha nələrə sürükləməyiblər son 25 ildə!
Darıxmayın , bu yaxında qızlar özləri özlərini "oyuncaqlarla açıb" qabağınıza çıxacaq !
the land of fire Dünyada bu epitetlə,əslində, Cənubi Amerikanın cənubunda yerləşən , ispanca adı Terra del Fuego (Azərbaycan dilinə onu "Odlu torpaq" kimi tərcümə ediblər) adlı arxipelaqı tanıyırlar. Arxipelaq 40 min adadan ibarətdir. Yəni ingilisdilli bir insana Land of fire dedikdə , ilk növbədə , yadına düşən həmin arxipelaq olacaq .
dünyanın ən çətin dili Çin dili çətin deyil, şəkil yazılı(piktoqrafik) və ideoqrafik dildir . Sintaksis da əksər Avropa dilləri sintaksisi ilə eynidir : mübtəda xəbər digər cümlə üzvləri. Türk və Slavyan dilləri ilə qohum qrammatikası var ( misal üçün , mürəkkəb zaman zərfləri antonimlər və söz təkrarı üzərində qurulur , məsələn : səhər-axşam (днём и ночью ) Çin dilində 早晚 [zaowan] kimi işlənir ki, bu da Avropa dillərində yoxdur . Yazı baxımından Çin ieroqlifləri ən asan yadda qalanlardır , çünki insanın gözlə müşahidə etdiyi əşya və canlıların təsviri üzərində qurulub. Runik əlifbalar da piktoqrafik mənşəlidir , amma mixi yazılar riyazi və məntiqi yazıdır. Cənubi Amerikada hamı ispanca danışmır , Braziliya boyda portuqalca danışan nəhəng ölkəni yaddan çıxarmaq olmaz ! Bundan əlavə, Cənubi Amerika xalqları öz yerli lüğətlərindən də əlavə ediblər və müxtəlif ispan dialektləri ortaya çıxıb . Amma Amerikanın yerli etnoslarının dilləri həm tələffüz,həm də yazı baxımından kodlaşdırılmış dillərdir. Sanskrit ölü dil deyil .
dünyanın ən çətin dili mandarin Çin dili yalnız ingilisdillilərin öyrənmə çətinliyi yaşadığı siyahıda ilk yeri tutub, yəni ingilisdilli əhalinin baxışı bucağından göstərilib. Əslində isə, Çin dilindən də qəliz dillər var,məsələn:
Ölü dillər, o cümlədən, runik əlifbalı və mixi yazılı dillər.
Afrika xalqlarının dilləri
Polineziya xalqlarının dilləri
Amerika qitəsinin yerli xalqlarının dilləri
azad seks Azərbaycanda azad seks erkən orta əsrlərdə xristian dövlətlər və Xürrəmi hərəkatından yadigar qalıb . Hətta "Babək" bədii filmində Cavidanın arvadının Babəklə qeyri-qanuni intim yaxınlığı (əslində, başını tovlaması) Xürrəmilərin bu maraqlarının nümunəsi kimi göstərilmişdi. Səbəbi də o dövrki kişilərin maddi cəhətdən evlənmək üçün pulu olmadığı , o cümlədən, islam qaydalarına uyğun arvad saxlamaq iqtidarında olmadıqlarından bu yola əl atmışdılar. Daha varlı təbəqədən olan kişilərin evli və ya subay halda Kəniz saxlamaq mədəniyyəti də azad seksin leqallaşdırılmış yolu idi. Neftin fontan vurduğu dövrdə , Çarizm vaxtı Azərbaycan kişiləri Avropadan gətirilən , əslində, agent fransız, rus , alman qadınlara meyl salmışdılar , o ki var , neftdən gələn pulları qalaq-qalaq xərcləyirdilər onlara. indiki dövrdə də kənizi və yevropeyski gözəlçələri qeyri-leqal yerli fahişələr və "soderjanka"lar əvəz edib. Bunu da leqallaşdırmağa hazırlaşırlar, narahat olmayın. Azərbaycanın müasir kişilərinin və qadınlarının azad seks adı altında min oyundan çıxmasını pisləyirəm.
azərbaycan manatı Azərbaycanın milli pul vahidi. Adını Qədim Roma ilahəsi ,ilah Yupiterin arvadı Yunonanın latınca "Moneta" adlanan titulundan götürür, mənası "Müşavir","Xəbərdarlıq edən" deməkdir, çünki mənbələrə görə,Yunona Qədim Romalıları dəfələrcə güclü təbii fəlakətlər (zəlzələ,vulkan) və düşmən hücumları olacağını əvvəlcədən xəbər vermişdi. Kapitoliyada, Yunonanın məbədi yanında metal sikkələrin döyüldüyü emalatxanalar yerləşirdi,buna görə də "moneta" sözü digər Avropa və Slavyan dillərinə (məsələn, rusca "монета") nüfuz etmişdir. Azərbaycan Cümhuriyyəti (ADR ,1918-1920) qurulduqda əlifba latın qrafikində qəbul olunduğu üçün pul vahidinin də adı latınca qəbul olunmuşdur.
balaca heydər əliyev Heydər Əliyevin nəvəsi ; adını qoyublar , ənənəyə əsasən,çünki adın taleyi təkrarlamaq kimi xüsusiyyəti var, demişlər. Xatırladığıma görə, Böyük Britaniyada doğulub.
erkin qədirli Üzeyir Hacıbəylinin sağlığında təsvir etdiyi "Obrazovonski" tipində bir "белоручка" . Ömründə əlinə bir yaba alıb ot tayalamayan bir kəs, öz auditoriyasına belə, "yuxarıdan" baxan biri.
aftafa Kiçik və böyük bayır gigiyenasına xidmət edən, fransızların bidesindən (bidet yazılır) əvvəl icad olunmuş qədim Şərq məişət əşyası.
türk ordusu Son 15 ildə deqradasiya siyasəti ilə yetişən gənclərdən ibarət ordu. imperiya ambisiyaları uğrunda, rus təbirincə desək, "пушечное мясо " kimi istifadə edirlər o gəncləri hal-hazırda.
suriya vətəndaş müharibəsi Əslində, Suriya ərazisindəki müharibə orada torpağıb üstündə və altında (arxeoloji qazıntılar tələb edən) qədim,çox qədim sivilizasiyalardan qalan abidələrin məhvi üçün nəzərdə tutulmuş talançı, dağıdıcı və tükədici əməliyyatlar sisiləsidir. Müharibə olan qaynar nöqtələrdə , döyüş ərazilərində narkotik istifadəsi də çox olur və çox güman ki, əksər döyüşlər güclü psixotrop maddələr və narkotik təsiri altında baş verir . ...Çox ehtimal var ki, orada bir çox elmi sirrlərin üstünü açacaq yazılı dəlillər varmış və bir çox xarici qüvvələrin bu sirrlərin üstünün açılmamasında və məhvində maraqlıdırlar, çünki oradakı bir çox abidələrin tədqiqi artıq XIX əsrdə Avropa və Amerika alimləri tərəfindən yerinə yetirilib və arxivləşdirilib .
rus dillilərin bakını elitləşdirməsi Azərbaycan kinoteatrlarında əksər bədii və cizgi filmlərinin rusca yayımlanmasının əsas səbəbi dublyaj redaksiyalarının , film səsləndirmə üzrə kiçik studiyalarının və kadrların qıtlığı və bu işin əlavə xərc tələb etməsidir ki,o filmlərin yayım hüququnu çox böyük rəqəmlərlə ölçülən məbləğə alan şirkətlər bu əlavə xərcdə maraqlı deyillər.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20