vartelus


23   0   0   0
vartelus 6.nəsil yazar
reytinq xalı: 19
karma xalı:-225
entry sayı:23
izləyənlər:0
sifariş sayı:0

son yazdıqları| | əl əməyi göz nuru| favori seçdikləri| favori seçilənləri| bütün entryleri| saxlanılanlar| lövhə/blog
evdar qaqulya

gittit musiqi termini. ibranicə "qat" sözünnən götürüldüyü deyilir. Qat üzüm sıxan qurğuya deyilir. Buna görə düşünülür ki, şərabçılığa həsr olunmuş musiqidir
ibrani bu söz ilk dəfə ibrahim peyğəmbərə aid edilərək onu qonşu amorilərdən fərqləndirirdi. sonra ibrahimin oğlu yaqubun törəmələri və onların danışdığı dilə ibrani dili dedilər. isa peyğəmbər də məhz bu dildə danışıb
sinəbənd israildə baş kahinin müqəddəs yerə girən zaman taxdığı kisə
mahavira caynizmin baş təbliğçisi, 24 tirthankaradan ( peyğəmbər) sonuncusu, buddanın müasiri, vəfatı e.ə 526-cı ilə təsadüf edir
magiya ən qədim dinlərdən biri. hardasa 20-30 min il tarixi var. magiya - sehrbazlığ, ovsunçuluğ, cadugərlik kimi də izah oluna bilər. əsas xüsusiyyəti dua yazmağ və oxumağla, rəqslər etməklə təbiətə və insana təsir göstərməkdi. məsələn, yağış yağması üçün ovsunçu su çuxurunun yanında rəqs edir, su quşlarının səsini çıxarır. başqa bir misal, maral dərisini deşmək maral ovunda kömək eləməsidi. canavar və ya ayı dərisindən biçilmiş geyim onların ruhi enerjisinin insana keçməsinə kömək edir.
yehova şahidləri 1896-cı ildə çarlz teyz rassel tərəfindən əsası qoyulmuş icma. 1931-ci ildə rəsmi olarağ "yehova şahidləri" adını alıb. Çarlz öyrədirdi ki, 1914-cü ildə dünyanın sonu gələcək, bəşəriyyətin bibliyaya əməl etməyən böyük bir hissəsi məhv olacağdır, çünki allah heç kəsə, o cümlədən "yalançı xristianlara" a da yer üzündə fəsad törətməyə imkan verməz. "yer cənnətində" aclıq, xəstəlik, ölüm, ağrı-acı olmayacağdır. 1914dən sonra çarlzın peyğəmbərliyi bir qədər dəyişikliyə uğradı. məlum oldu ki, 1914də isa məsihin göy səltənətinə çıxması ilidi, lakin onun səltənəti yerdə hiss olunmur. Yehova şahidləri iddia edir ki, xristianlığın düzgün izahını məhz onlar verir. Azərbaycanda 1994cü ildə yaradılıb, üzvlərin əksəriyyəti qadınlardan ibarətdi.

hardasa 3 il əvvəl diş həkimindən qayıdanda mənə kağız uzadan 2 qadın yehova şahidlərini gördüyüm tək an idi. Kağızda jw.org - yehova şahidlərinin rəsmi saytı istinad kimi verilmişdi. Daha sonra həmin qadınlar 6 ay həbs olundu.
coca cola "qardaşım, uşağlara de, hamıya de, çəkinmə" deyə başlanan cümlədə spid-li qanın töküldüyü baçokun sahibi olan şirkət
sansara müxtəlif hallardan keçmək deməkdir, insan öləndən sonra həyatı boyu etdiylərinə uyğun olarağ ya əvvəlki mühitində, ya da daha xoş və ya daha pis bir mühitdə yenidən doğulur
lucky patcher android-də proqramların reklamlarını bağlamağ, proqram içi google play satış mexanizmini deaktiv edib istənilən şeyi almağ və ən əsası youtube-un arxa fon özəlliyini aktiv edə biləcək dəyərli proqram (youtube red-in aktivləşməsi)

root tələb edir
tövrat yəhudi dilində tövrat həm "təlim", həm də "beş kitab" mənasındadı. 1-ci kitab "varlıq" - adəm və həvvanın yaradılmasınnan, israil oğullarına göndərilmiş ilk peyğəmbərlərdən danışılır. 2- ci kitab "çıxış" - israil oğullarının misirdən çıxması, musa peyğəmbərdən, on nəsihətdən bəhs edir. 3-cü "levit" -in mövzusu - dini ehkamlardır. 4-cü "saylar", 5-ci "ikinci qanun" -da misir əsarətindən qurtulannan sonra israil oğullarının başdarına gələn əhvalatlardan danışılır.
ravvin yəhudiliyin tarixində elə dövr olub ki, ardıcılları ayrı-ayrı ölkələrə səpələndikləri üçün din aradan qalxmağ təhlükəsində idi. Tam da o vaxtlar fariseylərin arasınnan çıxan ravvinlər dini qoruyub saxlamağ üçün çox böyük işlər görüb,məsələn, dinin əsaslarını tədris etmək, ayin dualarını tərtib etmək kimi.
talmud e.ə 4-cü əsr - 5-ci əsr arasındakı dövrdə əhdi-ətiq kitablarını izah etmək, mənalandırmağ üçün yazılmış çoxcidli təsfir kitabı
karma insanın şüurlu əməlinə karma deyilir. yaxşı və pis əməl anbaan şəxsiyyətin yaranmasına təsir edir. insan öləndə də bu proses davam edir, keçmiş karmanı əks etdirən formada digər bir canlı varlığa keçir
tanah tövrat, zəbur, süleyman peyğəmbərin nəğmələr-indən, ibrətamiz kəlamlarından ibarət olan , yəhudilərin ehkam və prinsiplərini özündə daşıyan kitab
fetişizm cansız cisimlərə: daşlara, qayalara, ağaclara, gildən düzəldilmiş bütlərə, insanabənzər təsvirlərə inanc. hər hansı bir cisimi fetişləşdirmək, bütə çevirmək olar. insanlar həmin bütləri geyindirir, bəzəyir, onlara hədiyyələr gətirir, qurban kəsirlər. Qvineyada şəxsi fetiş muzeyi var ki, orda 20 min fetiş saxlanılır
azərbaycan serialları teatrdan fərqlənməyən seriallardı, hadisələr yanlız bir neçə evin daxilində ailədaxili münasibətlər çərçivəsində baş verir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20