əbob


  1. bu sifarişi verən: fövqəl insan əbob(a;b) kimi göstətilir
  açması - ən böyük ortaq bölən.
  hər hansı iki natural ədədin ortaq sadə vuruqlarının hasilinə bərabərdir.məsələn:
  əbob(12;18)=2x3=6
  12=2x2x3
  18=3x3x2
  a və b natural ədələrinin ortaq olmayan sadə vuruaqlarının hasilini c-ə bərabər etsək,əbob(a;b)=kökaltında ab/c olar
  (bax: əkob)


hamısını göstər