bugün ən çox əjdahalanmış entrylər:
xətti inteqral +9 əjdaha
bu sifarişi verən: curiosus
funksiyanın hər hansı bir əyri boyunca inteqrallanması. məktəbdən bildiyimiz inteqraldan fərqi odur ki, o hallarda adətən birölçülü funksiyalara baxılırdı deyə x ox..(ardını oxu ~1,9 dəq)
apoptosis +6 əjdaha
bu sifarişi verən: fövqəl insan
hüceyrənin normal fizioloji şəraitdə proqramlaşdırılmış ölümünün bir növü.yunancadan tərcümədə "düşmək" "yarpağını tökmək" mənasına g..(ardını oxu ~5,7 dəq)
insanlar səfalət içindəykən it pişik saxlayan adam +6 əjdaha
hər canlının yaşama hüququnun bərabər olduğundan xəbərsiz yazar entrysi. insan başa düşməlidir ki, it, pişik kimi heyvanlar insan təsiri ilə təkamül keçirib və öz ailəsində olan digər ovçu heyvanların bir çox xüsusiyyətini itiriblər. təbii ki, bizim ucbatımızdan. çanta kimi heyvan gəzdirənlərdən mənim də xoşum gəlmir amma onlar azlığı təşkil edir
yunanıstan +5 əjdaha
Soyadları bölgələrə bölsək:
Sonluğu
Oglou - ilə bitənlər anadoludan köçənlər.
idis - ilə bitənlər pont yunanlarıdır.
Akis - kökü krit adalarından gələnlərə məxsusdur.
As-os-poulos isə ən çox işlənən soyad sonluqlarıdır. Poulos da elə oğlu ilə ekvivalentdir. As-os isə gəlmə yox yerli yunanlardakı soyadlardı.