ingilis dilində would


  1. 1) will ii-in keçmiş zaman forması they would not help him onlar, ona kömək etmək istəmirdilər (yaxud arzu etmədilər)
  2) köməkçi fel :
  а) 2-ci və 3-cü şəxsin təkində və cəmində keçmişdə gələcək zaman formasında işlədilir; he said he would help us o dedi ki, bizə kömək edəcək he said that they would have come by that time o dedi ki, onlar həmin vaxta artıq gələcəklər
  б) şərt şəklində; if he knew them he would speak to them əgər o, onları tanısaydı, onlarla danışmış olardı
  3) 1- ci şəxsdə arzu niyyət çalarlığı ifadə edir; we would have come if it had not rained yağış yağmasaydı, biz hökmən gələrdik
  4) (adətən keçmişdə təkrar olunan hərəkəti bildirmək üçün işlədilir); she would sit for hours doing nothing elə olurdu ki, o saatlarda boş-boşuna oturardı; i would rather (yaxud sooner) go mən getməyi üstün tutardım; yaxşı olardı ki, mən gedəm

  mənbə: polyglot.

  (bax: ingilis dilində will)


hamısını göstər

sən də yaz!