robert campin


    1. 14-15ci əsrlər arası yaşamış niderland boyakarı,XV ƏSR niderland incəsənətinin banilərindən sayılır.niderland rəngkarlığında ilk dəfə olaraq intibah dövrünün bədii prinsiplərindən istifadə etmiş şəxsdir.tabloları demokratizmi və sadəliyi ilə fərqlənir.əsərlərində dini süjetlər məişət səhnələri kimi şərh olunur.əsas işləri metropoliten muzeyində saxlanılan annunciation (müjdə)triptixi , ermitajda saxlanılan məryəm ana diptixi , kloystersdə saxlanılan merode altarpiece triptixi , fransada zərif sənətlər muzeyində saxlanılan nativity (milad günü) tablolarıdır.kempin avropa boyakarlığında ilk portretçi rəssamlardandır


hamısını göstər