burdan qubadlıya qədər gedən adam


3298   20   2   0
burdan qubadlıya qədər gedən adam 1. nəsil əcdad moderator
reytinq xalı: 7257
karma xalı:9879
entry sayı:3298
izləyənlər:54
sifariş sayı:2

son yazdıqları| | əl əməyi göz nuru| favori seçdikləri| favori seçilənləri| bütün entryleri| lövhə/blog
yanağın rəngdə mey içim gərək,
dərdim xəfif olsun qıvrım saçıntək

ey səyyah adamı sәyyah olmağa tәhrik edәn mahnı. belә ki, bu mahnı var, oxunub vә gözәldi vә bu mahnıdan özünә pay çıxarmaq istәyirsәn. sәndәn danışsın, onu hiss elәmәyә haqqın çatsın. ancaq düşünәndә, hamımızın haqqı çatır, çünki hamımız bu hәyatda bir sәyyah deyilmiafdhageha

lalə hikmət -
(youtube: )

dayan
tәlәsmә
bu fani dünyada edilәcәk çox şeyin var
dayan, ey sәyyah
bu dünyada görülәcәk çox yerin var
otur, әylәş çayımı iç, deyilәcәk söhbәtim var
gözün qaldı saatında, eşidәcәk söhbәtin var
gedilәcәk yolların var, üzülәcәk ağrıların
gülәcәyin dostların var, yazacağın mahnıların
ey sәyyah, tәlәsmә
qatarına var hәlә vaxtın
qal bir nәqarәt dә
bakının bir ayını, ulduzunu gör, tәrif eylə

otur, әylәş çayımı iç, deyilәcәk söhbətim var
gözün qaldı saatında, eşidәcәk söhbətin var
gedilәcәk yolların var, üzülәcәk ağrıların
gülәcәyin dostların var, yazacağın mahnıların
ey sәyyah, tәlәsmә
gedәcәyin o yerlәrdә var sәndәn bir dәnә dә
bax üzümә
yenә dә, sal yadına mәni o şәhәrdә

otur, әylәş çayımı iç, deyilәcәk söhbətim var
gözün qaldı saatında, eşidәcәk söhbətin var
gedilәcәk yolların var, üzülәcәk ağrıların
gülәcәyin dostların var, yazacağın mahnıların
ey sәyyah..
womanspreading qadınların ictimai nəqliyyatda yan oturacaqları çantaları və ya ayaqlarını uzadaraq zəbt etməsinə deyilir.
yiğidim aslanım tarixçəsini bilməyənlərin atatürkə * həsr olunduğunu düşündüyü, əslində isə bedri rahmi eyüboğlunun o vaxtlar Bursada həbsxanada yatan nazım hikmet rana ithafən yazdığı şeir. deyilənə görə, nazım da şeirdən təsirlənərək ben içeri düştüğümden beri şeirini yazır.

zülfü livanelinin ifasında:
(youtube: )


Bursa'nın ufak tefek yolları
Ağrıdan sızıdan tutmaz elleri
Tepeden tırnağa şiir gülleri
Yiğidim aslanım aman burda yatıyor.

Bir şubat gecesi tutuldu dilin
Silâha bıçağa varmadı elin
Ne ana ne baba ne kız ne gelin
Yiğidim aslanım aman burda yatıyor.

Ne bir haram yedin ne cana kıydın
Ekmek gibi temiz su gibi aydın
Hiç kimse duymadan hükümler giydin
Döşek diken diken yastık batıyor
Yiğidim aslanım aman burda yatıyor.

Zindanı taştan oyarlar
içine bir yiğit koyarlar
Sağa döner böğrü taşa gelir
Sola döner çırılçıplak demir
Çeliğin hası da yiğidim aman böyle bilenir
Döşek melul mahzun, yastık batıyor
Yiğidim aslanım aman burda yatıyor.

Bugün efkârlıyım açmasın güller
Yiğidimden kötü haber verirler
Demirden pencere taştan sedirler
Döşek melul mahzun yastık batıyor
Yiğidim şahinim aman burda yatıyor

Mezar arasında harman olur mu?
On üç yıl hapiste derman kalır mı?
Azrail aç susuz canın alır mı?
Döşek melul mahzun yastık batıyor
Yiğidim şahinim aman yerde yatıyor...

Dilinde dilimi bulduğum
Gücüne kurban olduğum
Anam babam gibi övdüğüm
Dayan hey Aslan Ustam
Abenim
Yiğidim dayan.
Dayan hey gözünü sevdiğim
Bugün efkârlıyım açmasın güller
Yiğidimden kötü haber verirler.

Sana kökü dışarda diyenlerin kökleri kurusun
Kurusun murdar ilikleri dilleri çürüsün
Şiirin gökyüzü gibi herkesin.
Sen Kızılırmak kadar bizimsin
En büyük ustası dilimizin
Canımız ciğerimizsin.

Bugün burdaysa şiirin, yarın Çin'dedir
Bütün hışmıyla dilimiz
Kökünden sökülmüş bir çınar gibi
Yüreğimiz içindedir.

Bugün burdaysa şiirin, yarın Çin'dedir
Acısıyla sızısıyla alnının kara yazısıyla
Bir yanı nur içinde tertemiz.
Bir yanı sızım sızım sızlayan memleketimiz içindedir.
opportunity son sözlәri "My battery is running low and it’s getting dark" olan, bir suyu da wall-e-yә oxşayan rover.
ölümə çarə yox hər dəfə yaşıdım öləndə ağlıma gələn mahnı. adətən belə olur, səhər oyanıram və xəbəri alıram. qəhvəaltı edərkən "27 yaşında adam niyə infarktdan ölsün ki?" deyə düşünür, bitirənə qədər bir neçə dəfə təkrarlayıram. sonra evin içində qarşılaşdığım hər kəsə, "bilirsiz, bugün yaşıdım bir tanış ölüb" deyib onların da kefini pozuram. sonra işə gəlirəm, işçilərə, iş yoldaşlarıma baxıram. "bunun 25 yaşı var, o birinin də elə o qədər olar, 30-dan aşağıdı böyük ehtimal" deyə fikirləşib, öz özümdə "bunlar da potensial ölülərdi" deyə düşünürəm və bundan sonra başlayır yuxu oxumağa. məsələ orasındadır ki, ölümə doğru gedirik və mən hələ heç çox gəzib dolaşmamışam da; nə də sahillərdə iz buraxmışam. belə olmamalıdır.

bəlkə də, gedib big5 sertifikatı alıb, sabi sandsdə bir işə düzəlməliyəm.
white knight bәyaz cәngavәr. o çәtin vәziyyәtә düşmüş qadınları qurtarır, әjdahanın başını kәsir, axırda da şәhzadә ilә evlәnib gedirlәr mikrorayon tikmәyә. müasir dövrdә isә qadın haqqlarını qadınlardan çox qoruyan, dünyada gender bәrabәrliyini bәrqәrar elәmәk missiyasını öz çiyinlәrinә götürmüş tәnha döyüşçü, yalquzaqdır. diqqәt edin, burda qadının pis vәziyyәtdә olmağı heç dә mühüm faktor deyil; ağ atlı cәngavәrimiz ortada problem olmasa da problem olmağa namizәdliyi * olan hadisәlәrdә dә ağ qalxanını qaldırıb bütün pisliklәri dәf edәcәk. әgәr internet alәmindә snowflakelәr qәdәr qıcıqlandırıcı kimsәlәrin olmadığını düşünürdünüzsә, hәlә bir white knightla qarşılaşmamısınız. bunlar hәr ölçüdә vә formada istehsal olunur; әlinizdә olan mәhsul ürәyinizcә deyilsә, whiteknighting inc. bölgә ofislәrinә yaxınlaşıb dәyişdirә bilәrsiniz.
(bax: maiden in distress)
(bax: pussy hunt)
sözaltı etiraf indicə futureme.org vasitәsilә email aldım. "filankәsin ad günüdü. tәbrik elә, bacarsan hәdiyyә al, ver". 4 il әvvәl yazılıb bu email. fikirlәşdim ki, siz dә mәni bağışlayın, mәndә dә sikә sürtülәcәk ağıl olmayıb 2015dә -*
snowflake hәrfi tәrcümәsi bizim qar dәnәsidi. qar dәnәlәrinin hәr biri özünәmәxsus olub, tamamilә fәrqli naxışlı, gözәl tәbiәt möcüzәsidir. ancaq siz elә deyilsiniz -* son 10 ildә törәmiş olan bu slang özünü qar dәnәsi kimi qeyri-adi, mükәmmәl varlıq sayan vә hәr sözdən inciyәn adamlara deyilir. çox maraqlıdı ki, sözün tarixi 23 il әvvәlә, hamınızın yaxşı tanıdığınız fight cluba gedib çıxır: "you are not special, you are not a beautiful and unique snowflake". bir müddәt gündәlik hәyatda bizim dә işlәtdiyimiz dәymә-düşәr mәnasında işlәnsә dә, 2010lar bu slangi siyasilәşdirdi. indilәrdә daha çox konservativlәrin liberallar üzәrindәki qıcıq alәti kimi istifadə olunur, siyasi tәhqir yükü daşıyır.
(bax: whiner)
(bax: pussy)
politically correct urbandictionarydә "A way that we speak in America so we don't offend whining pussies" kimi gözəl açıqlaması olan mövhüm. sizi snowflakelәrin, white knightların qәzәbindәn qurtaracaq tәk vasitәdir. әlbәttә; toyuqların da yaşamaq haqqı var, qadın tәcavüzә uğradığını iddia edirsә dәqiq elәdir, insan fiziki olaraq mәxsus olduğu yox, düşündüyü cinsә mәxsusdur, ilin әn yaxşı rejissorlarının siyahısında qadın yoxdursa sesksizmә yol verilmişdir, lgbt mәnsubu işdәn çıxarılırsa müdiri homofobdur vә sairә.

zizek mәllimin dediyi kimi, totalitarizmin daha tәhlükәli formasıdır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20