haillucifer


150   27   0   0
haillucifer 5.nəsil yazar
reytinq xalı: 429
karma xalı:3816
entry sayı:150
izləyənlər:3
sifariş sayı:2

son yazdıqları| | əl əməyi göz nuru| favori seçdikləri| favori seçilənləri| bütün entryleri| saxlanılanlar| lövhə/blog
Coca-cola,sometimes war.

sözlüyü reklam etmək dost-tanış hər entry-nizi oxuyar, bəzən üzünüzə vurar gizlicə. gündə səkkiz dəfə sıçdığını bilmirdim,deyər. Nickinizi verməyinizə ehtiyac yoxdur, bir-iki entry tanıtmağa yetir. Ələlxüsus,reklam etdiyiniz insan sevgilinizdirsə batdınız.
axmaqcadır.

(bax: ben yandım siz yanmayın Allah aşkına)
bağışlamaq bir neçə yerdə mübahisəli olsa da,dilimizin qaydalarında sadə feil olaraq keçər. tqdk-da da belədir, bağış kök sayılmır.
bu nə adətdir, ey türki-pərizad imadəddin nəsimi əsəridir.

Bu nə adətdir, еy türki-pərizad,
Qəmindən olmadım bir ləhzə azad.

Siyəhdil gözlərin qan tökmək içün
Çəkibdir tiğini manəndi-cəllad.

Bu bidadı mana еşqin qılıbdır,
Cahanda qılmadı Nəmrudü Şəddad.

Rəvamı, könlümün şəhrində səndən
Fəraqü qüssəvü qəm tutdu bünyad.

Gəl, еy Şirindəhən, еşqin yolunda
Mənəm ol kuhkən biçarə Fərhad.

Nəzər qılgil bu viran könlümə, şah,
Qılır sultan olan viranı abad.

Bir еyü ad еdin fani cahanda,
Ululardan cahanda qaldı bir ad.

Nəsiminin kəlamından еşitgil,
Vəfasızdır cahan, sən qılma bidad.
hanzala fələstinli karikaturist naci əl-Əlinin qələmindən çıxmış 10 yaşlı personaj. hanzalanın ayaqları çılpaq, iki əli arxasında birləşmiş və üzü izləyiciyə dönükdür. Naci əl-Əli fələstini 10 yaşında tərk etdiyindən hanzala həmişə 10 yaşında qalacaqdır. ölkəsi işğaldan azad olmayana qədər üzünü bizə çevirməyəcək.

Naci əl-Əlinin 1987.ildə qətlə yetirildiyini düşünsək..
link link
umbay nadirən istifadə etdiyim səs butonu. bir yazar entry-sində ağır söyüş,seksist ifadələr işlətmədikcə,öz fikirlərini birilərini alçaldaraq bəyan etmədikcə və s.bu butonu işlətmirəm.
sənə ağ olan mənə qaradırsa mənfi səs haqqım yoxdur deyə düşünürəm.

Sırf mənim kimi düşünmür deyə umbaylamaq? Aşaq bunları artıq.
sözaltı sözlük heç bir səs butonunun yığışdırılmaması gərəkən sözlük.
niyə umbaydan bu qorxuruq? Biri entry-mizi bəyənər,o biri bəyənməz. Birilərinə entry-ni mən favorilədim demək necə asan gəlirsə mən umbayladım demək də o qədər asan gəlməlidir. Hətta umbay üçün də bildirimin gəlməsini istəyənlərdənəm.
sevgi eşq deyildir. Siz o bəsit duyğularınızı sevgi sanırsınız ona yanıram.
Ağrı-acısını çəkdiyiniz,tükənən şey eşqdir. Sevgi qalıcıdır.
Sadəcə sevgili filan nəzərdə tutmuram.
sevgililər günü mağazalardakı endirimlərdən öz adınıza yararlanmaq üçün ideal gündür. başqa da önəmi yoxdur.

hamı da kapitalist gün filan deyir. ancaq yolda güllərdən,ayılardan keçilmir.
sözaltı etiraf hal-hazırda yaşadığım yerdə indiyə qədər gördüyüm ən şiddətli yağış yağır. telefonuma da mesaj gəlib axşama qədər küçədə olmamağa çalışın. sel ehtimalı varmış.

yağış o qədər möhtəşəmdir ki,dura bilmirəm. çıxajam çölə. bir yandan qorxmuram deyil,sel olsa qaçacaq yer yox.
#236680 entry-imə qüvvət.
ümid etmək "Bu, çoxlarının düşündüyü kimi, arzu və istəklərə malik olmaqdır? Belə olsaydı, o zaman daha çox və daha rahat maşınlara, evlərə və işi yüngülləşdirən avadanlıqlara malik olmağı arzulayanları Ümid insanları adlandırmaq olardı. Amma bu doğru deyil, bu insanlar daha çox istehlak etmək hərisidirlər, onları Ümid insanları adlandırmaq olmaz.

Bəs elə bir vəziyyəti Ümid adlandırmaq olar ki, bu zaman Ümid maddi (əşyavi) istiqamətlənməyib, amma doldurulmuş həyat, istənilən bir vəziyyətdə həyatilik, sonsuz həsrətdən xilas olmaq; və ya bunun üçün teoloji anlayış istifadə etsək, qurtuluşdur; və ya siyasi dillə desək, inqilabdır? Əslində bu tərzdə gözləmə Ümid ola bilərdi; amma, əgər bu gözləməni passivliyinin keyfiyyəti idarə edirsə, Ümid olmaya da bilər – bu zaman Ümid mahiyyətcə tabelik üçün bəhanəyə, xalis ideologiyaya çevrilir.

Frans Kafka “ məhkəmə” (“Der Prozess”) romanında epizodlarından birində barışan (boyun əyən) və passiv Ümidin bu növünü çox gözəl təsvir etmişdir. Kişi səmaya aparan darvazalara yaxınlaşır (qanunlar üçün) və qapıçıdan xahiş edir ki, ona girməyə icazə versin. Qapıçı deyir ki, indi onu içəri buraxa bilməz. Qanunlara aparan qapı açıq olsa da, əvəzində kişi giriş icazəsini alana qədər gözləmək qərarına gəlir. Beləcə o oturur və gözləyir – günlərlə, illərlə. Vaxtaşırı, girmək olarmı, deyə təkrar soruşur, amma ona dəyişməz olaraq cavab verirlər ki, hələ olmaz. Bu uzun illər ərzində kişi fasiləsiz olaraq qapıçını müşahidə edir və hətta onun xəz yaxalığındakı birələri də tanıyır. Ən sonda, qocaldığını, ölümün yaxınlaşdığını hiss edir. Onda ilk dəfə sual verir: “Necə oldu ki, bütün bu illər ərzində məndən başqa heç kim giriş icazəsi tələb etmədi?” Qapıçı cavab verir: “Bu qapıdan girmək üçün icazəni sən onsuz da ala bilərdin, belə ki, bu qapı yalnız sənin üçün nəzərdə tutulmuşdu. indi isə mən qapını bağlamağa gedirəm.”

Qoca kişi bu sözlərin mənasını başa düşmək üçün həddən artıq yaşlanmışdı, bəlkə də bu sözləri gəncliyində də başa düşməzdi. Son söz həmişə bürokratlarındır; əgər onlar “yox” deyirlərsə, girmək olmaz. Əgər onun passiv, gözləyən Ümidi daha artıq olsaydı, o sadəcə bu qapıdan içəri keçərdi və onun bürokratların qadağasını diqqətə almamaq cəsarəti azadlıq aktı olardı, bu da onu parlaq saraya gətirib çıxaracaqdı. Bir çox insanlar Kafkanın qocası kimidirlər. Onlar ümid bəsləyirlər, buna baxmayaraq, onlara ürəklərinin səsi ilə hərəkət etmək nəsib olmur və bürokratlar yaşıl işıq göstərməyənə qədər, onlar həmişə gözləyirlər.

Bu passiv Ümid (gözləmə) ümidin yayılmış bir forması ilə sıx əlaqədardır ki, onu vaxt ərzində ümid kimi müəyyən etmək olar. Zaman və gələcək ümidin bu növündə mərkəzi kateqoriyalara yüksəlir. Gözlənilmir ki, nəsə bir şey indi baş verəcək, əksinə yalnız növbəti anda, növbəti gündə, növbəti ildə və ya əgər ümidin bu dünyada reallaşacağı cəfəngiyyat olacaqsa (absurddursa), hətta başqa dünyada baş verməlidir. Bu təsəvvürün arxasında “Gələcək”, “Tarix” və “Gələcək nəsillər” qarşısında baş əymə gizlənir ki, onun başlanğıcı Fransız inqilabı zamanı Robespyer kimi insanlar tərəfindən qoyulmuşdur, o, gələcəyə ilahi varlıq kimi sitayiş edirdi: Mən heç bir şey etmirəm, mən passiv qalıram, çünki mən gücsüz və heçnəyəm; amma gələcək, zamana proyeksiya mənim edə bilmədiklərimi gerçəkləşdirəcək. “Tərəqqi” qarşısında belə baş əymə digər aspektlərin arasında sadəcə biridir – müasir burjua təfəkkürünü əks etdirən pərəstiş tam şəkildə ümidin yadlaşmasıdır. Mənim hərəkətim və ya təşəkkülümün əvəzinə nə isə, mən barmağımı tərpətmədən (iştirakım olmadan) idollar tərəfindən, gələcək və gələcək nəsillər tərəfindən gerçəkləşdirilir.

Passiv Gözləmə ümidsizlik və gücsüzlüyün yalnız pərdələnməsi olduğu halda, ümidsizliyin və məyusluğun digər forması da var ki, o tam əks maska seçir: – reallıq üzərindən uzağa baxır və nə güclə mümkünsüzdürsə, zorla nail olmağa çalışır, müştəbeh ifadələrlə və avanturizmin arxasında gizlənir. Bu mövqe saxta xilaskarlara və qiyamçılara xasdır, onlar hər kəsə nifrət edirlər, onlar başqa bütün vəziyyətlərdə ölümü deyil, məğlubiyyəti üstün tutdular. Bizim bu günümüzdə psevdoradikalizm pərdəsi altında ümidsizlik və nihilizm (bütün dəyərlərin tamamilə inkarı) nadir olmayaraq gənc nəslin ən əqidəli nümayəndələri arasında rast gəlinir. Onlar qorxmazlıqları və ideyaya sadiqliyi ilə simpatiya qazanır, realizmin və strateji düşüncənin olmaması, hətta bəzilərində həyat sevgisinin çatışmaması isə baxışlarını inam gücündən məhrum edir. "

erich fromm - ümid inqilabı
alıntı link
türkmənçay müqaviləsi fevralın 9-undan 10-una keçən gecə, 1828. il Qacarlar Rusiya imperiyası arasında Azərbaycan əsilli Qacarlar sülaləsinin və müstəqil azərbaycan xanlıqlarının torpaqlarının bölüşdürülməsi haqqında Abbas Mirzə Qacar,Fətəli şah Qacar ivan Paskeviç arasında imzalanan müqavilə. Müqaviləyə görə, Araz çayından şimaldaki ərazilər Rusiyanın,cənubdaki ərazilər isə Qacarların hakimiyyəti altında olmalı idi.
Qacarların hakimiyyətini Pəhləvilər alır və azərbaycan demokratik respublikasıdan sonra SSRi yaranır, ikiyə bölünmüş xalq artıq bir-birlərinin ərazisinə keçmək hüququnu tam itirir. 1945.ildə Cənubda yaranan azərbaycan milli höküməti isə sadəcə 1 il müstəqil qala bilir,iran tabeliyinə keçir.

Bu gün də bu müqavilənin nəticəsi olaraq, azəri və talış millətlərinin əhalisinin çoxu iki müxtəlif dövlətin ərazisində yaşayırlar.
Türkmənçay müqaviləsində bölüşdürülən ərazilər(bir qismi və ya bütünü) günümüzdə iranın, Azərbaycanın, Ermənistanın, Rusiyanın, Gürcüstanın, Türkiyənin torpaqlarıdır.
sol tərəfi keçid üçün boş saxlayan adam özü ilə uzaqdan yaxından heç bir əlaqəmiz olmamağına, indiyə qədər aramızda bircə dialoq belə keçməməyinə rəğmən heç bir səbəb göstərmədən bloka atan və bunu sözlükdə bəh-bəhlə elan etməkdən çəkinməyən yazar.
#245519 nömrəli entry-sinə qədər yazarın profilinə belə baxmışlığım yoxdur. nickaltısına indiyəcən yazdığım tək entry:#242000. zira bir entry-sinə belə rast gəldiyimi xatırlamıram. ha kimsə məni sevmir ühüh deyib intihar etdiyini yazmışdı,deyəsən, o yadımdadır.
çox güman ki, yazarımız bəzi komplekslərindən və entry-nin mənasını "qüvvətləndirmək"istəməsindən dolayı sözlüyü neçə ildir tanıdığını bəyan edərək başlayıb. sözlükdə olan yazarların bir çoxu sözlüyü illərdir bilir ki bunun heç önəmi yoxdur. bu sözlük edward-ı da, trolları da yüz metrdən tanıyır. boşuna zəhmət çəkib.
əngəlləmək istəyən insan səbəbini yazara mesaj olaraq atar əngəlləyər. buralarda kapitalist məntiqli reklamlar etməz.

filan filan yazarlar qoymurlar biz öz beynimizin məhsullarını yazaq ağlamaları da zadca.. sən demə, mane olurmuşam aydınlatmağına sözlüyü. o dərəcə ki ,nə edəcəyini bilməyib son çarə bloklayıb. çox pis oldum.

camaatı qorxudursunuz belə entry-lərinizlə,sonra qorxunc hekayələr filan peyda olur. özü də birinci mən ölürəm.

edit: məlum entry silindiyindən bu entry tənqidi dəyərini itirə bilər.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20