beveridge curve


    1. işsizliyin səviyyəsi ilə iş vakansiyalarının səviyyəsini göstərən qrafik əyrisidir


hamısını göstər