nestor maxno


    2. Çarın devrilməsində ən böyük yardımlarını əsirgəməmiş şəxs.Leninin avtaritar bolşevizmini qəbul etməyən şəxs.Qara ordunu yaradan və gulyapole kimi yerdə azad territoriya, yəni anarxiyanın var ola biləcəyini ilk sübut etmiş şəxs.Sonradan isə avtaritarizm xəstəsi kommunistlərcə xəyanətə uğramış dahi şəxsiyyət.Ömrünün son illərində ispaniya inqilabında əsas rolu oynayacaq olan Buenaventura Durrutiin gəlib görüşdüyü şəxs.


hamısını göstər