bugün wiki təsadüfi son
sözaltı sözlük
məsləhət postlar mesaj Profil

...

siyasi terminlər

əjdahalar   googlla
hacıbəy heydərli - avtokratiya - korenizasiya

  #sözaltı wiki təsadüfi wiki gətir

  yazarın wiki entryləri: vestfaliya sülh müqaviləsi - 12 imam - şah ismayıl xətai
  1. moratorium - öhdəliklərin yerinə yetirilməsi vaxtının geri çəkilməsi, yaxud dövlətin öz hökumətinin rəsmi olaraq müəyyənləşdirilmiş təşəbbüsü ilə, yaxud beynəlxalq sazişlər nəticəsində hər hansı bir hərəkətdən imtina etməsi. müəyyən müddət üçün, yaxud xüsusi şərait dövründə elan olunur. ümumi yaxud qismən ola bilər.

  demilitarizasiya - bir dövlətə qoşun saxlamağı, hərbi sənaye yaratmağı, istehkamlar düzəltməyi qadağan etmək.

  dominion - müstəmləkə olub, sonradan özünüidarə hüququ alan ölkə.

  beşinci kolon - ölkə daxilində düşmənə işləyən xəyanətkar qüvvəyə deyilir.
  faşist franko madridi dörd tərəfdən mühasirəyə alarkən şəhərdəki müdafiə xuntası onun tərəfinə keçir və məhz həmin qüvvə beşinci kolon(dəstə) adlandırılır.

  kosmopolitizm - bütün dünyanı özünə vətən hesab edən, milli adət və mədəniyyətdən imtina edən təlim forması.

  şovinizm - milli müstəsnalığın təbliği, bir millətin mənafeyinin başqa millətin mənafeyinə qarşı qoyulması.

  təcavüz - bir və ya bir neçə dövlətin digər dövlətin ərazisini qəsb etmək, istiqlaliyyətini məhv etmək və yaxud məhdudlaşdırmaq, ictimai quruluşunu zorla dəyişdirmək məqsədilə onun üzərinə etdiyi silahlı basqın.

  demaqogiya - siyasi cəhətdən geri qalmış xalq kütlələrini mümkün olan hər cür cəzbedici, lakin yalançı vədlərlə, yaltaqlıqla aldatmaq üsulu.

  neofaşizm - ıı dünya müharibəsindən sonra ləğv edilmiş faşist təşkilatlarının yeni varisi.

  status-kvo - latınca "mövcud vəziyyətin saxlanılması" deməkdir.

  ratifikasiya - dövlət başçısının digər dövlətlə, yaxud beynəlxalq təşkilatla bağladığı müqavilənin öz ölkəsinin parlamenti tırıfindın təsdiq edilməsi.

  aparteid - irqi ayrı-seçkiliyin ən kəskin forması. bir qrup əhalinin yaşamaq üçün zəruri olan hər şeydən məhrum edilməsi. aparteid genosidi xatırladır və onun bir növü hesab olunur. 1990-cı illərin əvvəllərinə qədər car-ın hakim dairələri aparteid siyasətini yerli əhaliyə qarşı aparmışdır. müasir beynəlxalq hüquq qaydaları aparteidi bəşəriyyətə qarşı cinayət sayır.

  tandem - siyasi cütlük.

  struktura - quruluş. dövlətin təşkili forması.

  bürokratiya - süründürməçilik, formal rəsmiyyətçilik.

  devalyasiya - pul vahidinin dəyərinin qızıla, gümüşə və xarici valyutaya görə aşağı düşməsi.

  büdcə defisiti - dövlət büdcəsinin məxaricinin onun mədaxilindən artıq olması.

  reparasiya - təzminat. hücuma məruz qalmış dövlətə dəymiş zərərin ödənilməsi üçün məğlub olmuş tərəfin öhdəsinə götürdüyü ödənc.

  etatizm - fransızca dövlət deməkdir. dövlətin iqtisadi, sosial və mədəni sahələrdə rolunun artırılmasına deyilir.

  totalitarizm - avtoritar dövlət formalarından biri. demokratiyanın boğulması. dövlətin cəmiyyət üzərində tam nəzarəti.

  avtokratik idarə üsulu - bütün dövlət hakimiyyətinin bir nəfərin əlində toplandığı idarəetmə forması. heç bir səlahiyyətli orqan mövcud deyil, dövlətin özü isə mərkəzləşdirilmiş hərbi-bürokratik maşına çevrilib. avtokratik idarə üsulu özünün bütün formaları ilə xalqın tam hüquqsuzluğu, məmurların və hərbçilərin özbaşınalığı deməkdir.

  uniya - latınca birlik deməkdir.dövlətin bir monarxın hakimiyyəti altında birləşdirilməsi.

  boykot - bir şəxslə, dövlət və s. ilə hər hansı münasibətləri kəsməkdən ibarət olan mübarizə vasitəsi.

  xunta - hakimiyyəti ələ keçirən siyasi və ya hərbi qrup.

  traybalizm - qəbiləninnmədəni-məişət, kult və ictimai-siyasi xüsusiyyətinə həddindən artıq bağlılığı. özünü başlıca olaraq afrikada tayfalararası düşmənçilikdə göstərir.

  antisemitizm - almaniya faşistlərinin yəhudilərə qarşı tətbiq etdikləri milli və dini ayrı-seçkiliyin ifrat forması.

  revanşizm - məğlubiyyətin əvəzini çıxmaq, itirilmiş əraziləri, iqtisadi və siyasi mövqeləri geri qaytarmaq üçün aparılan mürtəce müharibə siyasəti.

12 əjdaha

kertenkele rza
#123265


06.06.2014 - 00:30
+5106 oxunma
wikiləyən: zazozahamısını göstər

üzv ol

...