aksizlər


  1. aksizli malların istehlakına görə ödənən vergidir. biraz luks mallar kateqoriyası da deyə bilərik. aksizlərə tabe tutulan mallar:
  -spirtli içki
  -tütün məmulatları
  -neft məhsulları
  -minik avtomobilləri
  -yaxtalar
  faiz dərəcələri maldan mala dəyişir. misal olaraq spirtli içkilərdə arağın litrinə görə 50 qəpik, konyak 20 qəpik, şampan 20 qəpik, şərab 10 qəpik, pivə üçün isə 8 qəpik ödənir. vergini ödəyən istehsalçı və ya malı idxal edəndir.
  aksizli mal ixrac üçün istehsal olunduqda isə vergiyə tabe tutulmur.


hamısını göstər