algolagni


    1. əzab vermə məqsədi güdən cinsi davranış.


hamısını göstər