əliyevçilik


    1. Əliyevçilik — Azərbaycan ictimai-siyasi fikir tarixinin üzvi tərkib hissəsi[1]. Əliyevçilik Azərbaycanın ictimai-siyasi xadimi Heydər Əliyevin irəli sürdüyü, uğrunda mübarizə apardığı, eyni zamanda həyata keçirdiyi ideyalar toplusudur. Bəzi tədqiqatçılar Əliyevçiliyi Müasir azərbaycançılıq hesab edirlər.


hamısını göstər