tabloid


  1. Ölçüləri 430×280 mm olan kiçik qəzet formatı.
  tabloid qəzetlər daha çox amerika və qərbi avropada geniş yayılmışdır.
  (bax: the sun)
  (bax: the independent)
  (bax: daily mail)
  (bax: bild)
  (bax: berliner)


hamısını göstər