clientelism


    1. klientalizm demokratiya olmayan sistemlərdə müşahidə olunan, hökumətin və ya tək idarəçinin sadəcə ona dəstək verən kütləyə/ni xitab, himayə etməsi mənasında işlədilir. əsas etibarilə latın amerika, orta şərq və köhnə ssri ölkələrinə xitabən işlədilirmiş. bu iki tərəf arasındakı bir növ iqtisadi mənafe əlaqələrindən meydana gəlir. sözün kökü qədim roma imperiyasındakı patronage əlaqədən götürülüb.


hamısını göstər