dezoksiribonuklein turşusu - #172792 sözaltı sözlük