azərbaycan dilini öyrənəcək türklərə məsləhətlər


    5. Yadınızda saxlayın, türkcə cümlələrin axırına, ortasına, əvvəlinə vəyaxud digər hər-hansı bir yerinə "ay balam" qoymaqnan azərbaycanca danışmış olmursunuz.


hamısını göstər