tosmal


    1. dilimizdə bəstəboy və eyni zamanda kök insanlara verilən ad. tosmal sözünün dilimizdə kifayət qədər alternativi mövcuddur. bunlardan biri tosqun sözüdür. tosqundan əlavə borçalı dialektində tösmərə, aran dialektlərində tösmərək və ya tösmərəg, şəki və qarabağ dialektlərində tösmərəx, (həmçinin naxçıvanda da) sözləri işlədilir. qazaxa məxsus dialektdə isə donqabel sözü də işlədilir.


hamısını göstər