charlie cox


    1. daredevil rolu ilə könüllərə taxt qurmuş aktyor. kor olan, ancaq kor olmasına baxmayaraq demək olar ki, görə bilən, lakin bu bacarığını gizlətməli olan bir obraz daha yaxşı ifa oluna bilməzdi.


hamısını göstər