yapın konstitusiyaya zidd hərəkətləri


    3. Maddə 47. Fikir və söz azadlığı
    I. Hər kəsin fikir və söz azadlığı vardır.
    II. Heç kəs öz fikir və əqidəsini açıqlamağa və ya fikir və əqidəsindən dönməyə məcbur
    edilə bilməz.


hamısını göstər