ibn rüşd


    1. aristoteli orta əsrlər avropasına və şərq dünyasına tanıdan ispaniyalı filosof və elm adamı. yazdığı Təhafütü't Təhafüt ilə Əl-Qəzəlini sındırmışdır.


hamısını göstər