ouroboros


    1. öz quyruğunu udan ilan ya da əjdaha simvolu. sözün mənşəyi Latın uroborus sözüdür."quyruğunu öldürən" deməkdir. ilksəl birlik və davamlı döngünün ifadəsi olaraq həyatın və zamanın davamlılığını, sonsuzluğu işarə edir.
    Circle (dairə) meydana gətirəcək şəklində öz quyruğunu udan ilan ya da əjdaha ilə ifadə edilən Ouroboros , Ruhi aləmdə bilinməyən ancaq varlığı hiss edilən təhtəlşüurun, Simyada isə "Primma Materia" yəni kainatın (hələ işlənməmiş) xam maddəsidir.
    Carl Jung. Arketipik mənasına görə isə özünü arayan insanı (kamilliyi arayan insan) simvolizə edir.


hamısını göstər