Salo or the 120 Days of Sodom


    4. Şopen-in, Bax-ın, Morricione nin gözəl insana rahatlıq verən musiqilərinin sədası altında filmdəki hadisələrin baş verməsi tezaddı. Amma bu təzad filmin şedevr olmasına daha da təkan verib. Heyf ki bu filmə yaxın dura bilən bu janrda başqa film tapammıram.Məmnuniyyətlə yaddaşımdan silib təkrar baxardım filmə. Kitab düzdü daha geniş işgəncələrlə zəngindi, amma kitabın ekranlaşdırılmasına söz yoxdu.

2 əjdaha

25.12.2016 09:17 1907


hamısını göstər