yazarların əksəriyyətinin inancsız olması
hamısını göstər