məhəmməd peyğəmbər


  92. Məhəmməd peyğəmbərlə bağlı verilən suallara cavablar:
  Niyə yerin yumru olduğunu demədi? kim deyir ki, demədi? naziat surəsi ayə 30 da deyilir ki, yer kürəsini yumurta formasında yaratdıq. ərəb dilində vəl ərzi bəadə zalikə dəhaaha. bütün təfsirçilər və tərcüməçilər bunu belə tərcümə edir ki, yer üzünü döşədik. ama, ayənin əsl tərcüməsi belədir ki, yunurta şəklində yaratdıq. dəhaa sözünün mənası dəvəquşu yumurtası deməkdir. əsrlər boyu təfsir və tərcüməçilər quranı olduğundan fərqli izah edərək islama ən böyük zərbəni vurublar. daha ətraflı məlumat üçün edip yüksel in əsərlərinə müraciət edə bilərsiniz.
  amerikanın mövcudluğu məsələsinə gəldikdə isə, peyğəmbər yaşadığımız və tanıdığımız yerlər dünyanın tam halı deyil, başqa ölkələr də var ki, oranı tanımırıq demişdi. hz. əli isə kürəvi yerin bizim yaşadığımız hissəsindən başqa yerin də olduğunu demişdi. nəsirəddin tusi isə məhz 12 ci əsrdə amerikanın mövcudluğunu hesablamalarla sübut edib.
  Allah ona kömək edirdisə niyə müharibələrə getdi, niyə əsgərləri öldü? bütün dinlər, təlimlər qurbanlar verərək, təzyiqlərə, basqılara məruz qalaraq yayılıb. islam dini isə, əsl mahiyyətinə qalsa, tiranlığa, imperializmə, feodal-quldar-diktator istismarına qarşı etiraz olaraq meydana gəlib. peyğəmbər dünyaya gələrkən iran və bizans saraylarının sütunlarının təsadüfən çökməsi də bu baxımdan mənalıdır. məhəmməd üsyan edirdi, ama, sarayları ələ keçirmək üçün yox, sarayları yıxmaq üçün...
  qaldı ki, hz. aişə məsələsi. öncəliklə tarixən nənələrimiz hər zaman 10-12 ya da 14 yaşında evlənib. axundovun "hekayəti xırs quldurbasan" əsərində də qız deyir ki, 15 yaşım var, evdə qalmışam... yəni, hər zaman qızlar erkən yaşda evlənib. elə oğlanlarda. şarl lui monteskye bunu coğrafi amillərlə, iqlimlə əlaqələndirir... yəni, aişənin 11 yaşında evlənməsi bu kontekstdə nəzərdən keçirilməlidir. qaldı ki, işin mahiyyəti budur ki, məhəmməd peyğəmbər aişə ilə ər-arvad oımaq üçün evlənməyib. onunla yatmayıb. yatsaydı övladı dünyaya gələrdi. çünki, peyğəmbər sonsuz deyildi. aişə ilə evlilik diplomatik evlilik idi. buna ehtiyac var idi mi? bəli var idi. çünki, peyğəmbərdən sonra islamın məzhəblərə ayrılacağı peyğəmbərin özünə bəlli idi. aişə də məhz əbu bəkr-ömər ittifaqının güclənməsi üçün peyğəmbərə ərə verildi. vəssəlam.
  qaldı ki, peyğəmbərin 11 arvadı olub. aişəni çıxsaq 10. bu qadınların 8 i himayədarlıq naminə olub, peyğəmbər onlarla da yatmaq üçün evlənməyib. peyğəmbərin əsl həyat yoldaşı Xədicə və italyan kökənli mariya idi. hansı ki, misir fironu mariyanı cariyə olaraq peyğəmbərə göndərir, o da onu azad edir, bir müddət onu sərbəst buraxır, onunla evlənmək istəyən olmur, yəhudilərin əlinə keçib pis yola düşməsindən ehtiyat edən peyğəmbər onu sonra özünə alır. vəssəlam...
  məhəmməd peyğəmbəri uğursuz saymaq təbii ki olmaz. o, inqilabçı, reformist idi. o, ibtidai icma dövründə yaşayan ərəbləri birbaşa feodalizmə gətirdi. quldarlıq olmadı. daha doğrusu əkinçilik mədəniyyətini öyrətdi. köçəri ərəbləri mədəniləşdirdi. ən əsası imperializmə qarşı mübarizədə ibrahim peyğəmbərin başlatdığı tövhid mübarizəsini zirvəyə daşıdı. dövlət qurdu, ama saraya çıxmadı, sarayı yıxıb xalqı xalq arasından idarə etmə sistemini gətirdi. birbaşa demokratiya (partisipiar demokratiyaya qədər) modelini gətirdi. roma tribunlarından fərqli olaraq seçilənlər yox, seçənlər, yəni bütün kütlənin, hətta şəhərdən kənar bədəvilərin də iştirak etdiyi xalq hakimiyyəti. ədalətli bölgü, adil düzən, insa haqqlar. o, tövləyə bağlanan və ya ancaq rəqqasə kimi dəyərləndirilən qadını tövlədən, meyxanədən çıxarıb evin yuxarı başına gətirdi. "cənnət anaların ayaqları altındadır" deyərək qadını dyərləndirdi.
  gerisi hamının vicdanına...


hamısını göstər