məhəmməd peyğəmbər


    95. mən başa düşə bilmirəm dinsiz insanlar niyə din sahiblərini dindən döndərmək üçün çabalayır ? dindarlar nəysə inanclarına görə dinsizlərə din bəxş etmək istəyir. bu dinsizlərə kim buyrur gedin dindarları dindən döndərin ? məhəmmədin 750 dənə arvadı var idi nolsun ? bir arvadı olsaydı sən müsəlmanmı olacaqdın ? məhəmməd pis adam olub voyvoda vlad kimi paz soxub camaata ondan sənə nə ? yaxşı adam olsaydı şəhadət gətirəcəkdin ?


hamısını göstər