kretinizm


    1. fiziki və psixi inkişafın ləngiməsi və qalxanvarı vəzinin pozğunluğu ilə xarakterizə olunan xəstəlik.əsasən dağlıq yerlərdə yayılmışdır.suda və qidada təbii yolun azlığı zamanı baş verir.belə xəstələrin boyu kiçik (kişilərdə 146.7 ,qadınlarda 140 sm) ,ətrafları qısa,ayaqları əyri,barmaqları gödək,başı girdə,burnu yəhərvari,qulaqları böyük,dişləri kiçik və aralı olur.çox vaxt da nə danışıb nə də eşidirlər.dilləri enli olduğundan ağızlarına yerləşmir


hamısını göstər