tarixin ən böyük icadı


  63. bir-biri ilə müqayisəyə gəlməyəcək şeylər var. hər biri bu günün təməlində zəncirvari şəbəkə formalaşdırır. ardıcıllıq olmadan baxsaq,
  1. ibtidai əmək alətləri - yüz min illər keçsə də, məzmun-məqsədi dəyişməyən soyuq silahlar
  2. ildırım yanğınından sonra od yaradıb tonqal qalamaq, bilavasitə yemək bişirməyə başlamaq
  3. sığınmaq və bunun üçün təbii mağaradan tətmin olmayıb onu imitasiya etmək - inşaat
  4. fiziki əziyyəti, zəhməti hardasa yarıbayarı azaldan təkər sistemi - nəqliyyat
  5. insanı təbiətdən bir pillə də uzaqlaşdıran, şüurun bir az da təkmilləşib heyvandan uzaqlaşdığımız kanalizasiya sistemi
  6. qırıq-qırıq səslərlə rabitələşən bacarıqlı insandan bu günə qədər nəhəng məsafə qət edən musiqi
  7. bəşəriyyətin baş bəlası, müasir tədavül sisteminin yıxılmaz bünövrəsi - pul
  8. təbii ehtiyatlardan enerji qaynağı kimi istifadə
  9. elektrik
  10. mikroskop
  11. teleskop
  və daha nələr...


hamısını göstər