ala gözlüm


  2. deyilənə görə şeiri nigar rəfibəyli əri rəsul rzanın yolunu xəstəxanadan gözləyərkən yazıb.

  Bəlkə tez gələsən, əlac verəsən,
  Sünbülün saçını yığıb hörəsən
  Əlvan çiçəkləri özün dərəsən,
  Gözləri yollarda qalır, neyləyim?
  Çəkir çiçəklərin gözü intizar,
  Ayrılıqdan betər dünyada nə var?
  Bu bahar axşamı səni bax, Nigar
  Həzin-həzin yada salır, neyləyim?


hamısını göstər