inkişaf etməmiş ölkədə yaşamağın dözülməz ağırlığı


    1. Yararsız təhsil sistemi ilə ortalama insanların həyatının məhv olduğu; ən adi tibbi sığortanın belə olmadığı; insan hüquqlarının tanınmadığı, işçilərin qul olduğu; məcburi hərbi xidmətin olduğu; rüşvətxorluğun, diktaturanın, mədəniyyətsizliyin, cahilliyin hökm sürdüyü bir ölkədə yaşamağın dözülməz ağırlığıdır.
    Ortalamanın üstünə çıxaraq özünü inkişaf etdirməklə, inkişaf etmiş, mədəni bir ölkəyə miqrasiya etmək normal bir həyat əldə etmək üçün yeganə çıxış yoludur.


hamısını göstər