coğrafi adı ilə milləti adlandırmaq


    7. bunun qədər axmaq bir mülahizə ola bilər görəsən? adam coğrafiya adı ilə millət olmaz fisyo azərbaycanlı deyə millət yoxdu deyib öz aləmində nəyisə izah edib getdi atomu parçalamağa. hər şeydən əvvəl bugünkü millətlər əzəldən sən fransızsan, sən farssan, sən türksən, səni ingilissən deyə bölünüb uca zevs tərəfindən bizim xəbərimiz yoxdu? hər millət qurduğu dövlətin adını alaraq təkamül prosesi keçirib. bəziləri daha tez edib bunu bizim kimi dövlət qurmaqda bacarıqsız millətlər də sonradan. amerikalı necə özünə amerikan deyirsə biz də özümüzə azərbaycanlı deyirik. heç bir amerikalı mən ingilisəm, mən fransızam, mən hinduyam deməz. tək adları vardır amerikalı. azərbaycanda da eləcə tarixi millətlər albanlar, talışlar, ləzgilər, avarlar, gürcülər və s. hamısı tarixi mərhələlərdən keçib, qaynayıb qarışıb azərbaycanlı adını alıb. türklər yoxdur bu ölkədə? əlbəttə vardır. amma hamıya türkdür desən, ləzgi deyəcək mən ləzgiyəm, talış deyəcək mən talışam. onda da azərbaycan bölünməyə gedəcək. böyük dövlət də deyilik ki bunun öhdəsindən gələk birtəhər. hansısa etnik qrup dominant da deyil ki digərlərini asimiliyasiya edə bilsin. necə olur hamı türk olur bu boyda gələn keçənin işğalına uğrayan, multinational bir bölgə. qafqaz bölgəsi olaraq qarışıb bir bölgəyik və dünyanın etnik cəhətdən ən zəngin 2-3 bölgəsindənik. buna görə də hamı özünə azərbaycanlı deməlidi. cıxış yolu təkcə budu. sən türk deyirsən özünə denən. bunun mənə də başqalarına daheç aidiyyatı yoxdu. amma azərbaycanlı yoxdur hamı türkdür desən türklər demiş bunu kimsə yeməz. bu qədər çətin deyil hərhalda bunu başa düşmək.


hamısını göstər