austerity measures


    1. Azərbaycan dilində sözün hərfi mənasının necə tərcümə edildiyini sözün düzü bilmirəm. iqtisadi-siyasətdə çox geniş istifadə olunan termindir və dövlət tərəfindən bücdə xərclərin azaldılması və yaxud insanların xərclərinin azaldılması mənasına gəlir. Bu ölçüm normadan artıq olarsa böhran gözlənilməzdir.


hamısını göstər