azərbaycanda oğru aləmə olan maraq


  4. Məni ən çox yeniyetmələrin məsələyə münasibəti narahat edir. 16-17 yaşlı gənclər üstlərində bıçaq gəzdirib, "oğru terminologiyası"na aid 10-15 söz əzbərləyib həmin bıçaqdan istifadə fürsəti axtarırlar. Məktəblərdə belə tiplərin zəif şagirdlərdən "dolya" yığması, kiminsə borcunu "diriltməyə" girişmələri, "qız söhbətində" "peysər çıxarmalar" filan həbsxana yolunda ilk addımlardır. Yeri gəlmişkən, qeyd edim ki, heç kim heç nədən (o cümlədən həbsdən) sığortalanmayıb. Mənim burda vurğuladığım isə düşüncə və həyat tərzidir.
  Məsələnin sosial-psixoloji səbəblərinə baxaq:
  1) Təhsilsizlik (cahillik)
  2) iqtisadi vəziyyət
  3) Məlumatsızlıq və analiz qabiliyyətinin olmaması. Unudurlar ki, əksər insanlar könüllü olaraq "oğru dünyası"na "üzv olmayıb", hansısa məcburiyyətdən kriminala "bulaşıblar". Özlərinə nümunə seçdikləri nüfuzlu şəxslərin sakit həyat tərzini təbliğ edən sözlərini belə anlamırlar (anlamaq istəmirlər).
  4) Sosial şəbəkələrin mənfi təsiri (məhz bu sahədə qanunla tənzimləmənin tərəfdarıyam)
  5) Ədalətsizliyin "öz ədalətini" bərpa etmək yolu ilə aradan qaldırılmasına inam. Təəssüflə qeyd edim ki, bu bəndlə bəzən razılaşmalı oluruq, çünki həyatımızın "harasındasa" biz də buna məcbur ola bilərik. Həmçinin "oğru dünyasının" bəzi cəza metodlarını (xüsusən təcavüzçülərin cəzalandırılması) bir çox hallarda məqbul hesab edirik.
  7) "Oğru dünyasının" özünün də təkamülə uğraması. Klassik sovet "oğru dünyası" qloballaşaraq beynəlxalq mafiyanın bir hissəsinə çevrilmişdir.
  8) Xırda kriminal meyllərin geniş yayılması (xüsusilə narkomaniya)
  9) Və nəhayət (bax: doğru aləmə marağın olmaması)


hamısını göstər