at işəməyi


    1. çay sarı təhər olanda verilən ad çox adamın əsəbinə toxunur ala de mən səninçün çay süzmüşəm çox sağol əvəzinə adamın başına vururlar "ıt işimiyiii kımıdı ıyyy" belə ağıza lapatkaynan vurmaq istəyirsən

3 əjdaha

09.08.2018 05:45 KH


hamısını göstər