mağara alleqoriyası


    1. platonun dövlət əsərinin 7ci kitabında bəhs edilən alleqoriyadır. deməli şair yazıb ki, bir neçə insan mağaraya da məhbus edilir ən başından bəri yani doğuşlarından bəri. bunlar mağaranın girişində, üzərini sağa sola, geriyə çevirə bilmirlər. və mağaranın girişindən sadəcə çöldən gələn kölgələri,səsləri görüb eşidə bilirlər. bu məhbuslardan biri mağaradan çölə çıxabilir ancaq bu insan ətrafını yad olaraq görür,alışa bilmir,günəşə baxa bilmir.kölgələrin, gərçək var olan şeylərdən daha real olduğunu düşünür.sonradan reallıqa alışmağa başlayır günəşə baxa bilir nəyin kölgə nəyin real olduğunu anlaya bilir. bu kəşf etdiklərini mağarada ki, digər məhbuslara başa salmaq üçün geri qayıdır lakin mağarada ki, məhbuslar ona inanmır.onun mağaradan çıxmağını qınayır və heçbir şəkildə qəbul etmirlər,onun yoldan çıxdığına inanırlar.qəti bir yolla mağaradan çölə çıxmağı qəbul etmirlər.

    platon, həqiqətin dalınca mağaradan çıxan nəfərin bir filosof olduğunu göstərmək istəmişdir.


hamısını göstər