coq


    2. Fransız dilindən tərcümədə "xoruz" deməkdir. Le coq-[lö kok]
    Le coq sözündən yaranmış ideomlar:
    1. Être comme un coq -[etğ kom ən kok] -hərfi tərcüməsi xoruz kimi olmaq. Lakin mənası "yağ-bal içində üzmək"
    2. Être le coq du village- [etğ lö kok dü vilaj] -hərfi tərcüməsi kənd xoruzu olmaq. Lakin mənası " hər hansı bir işdə birinci olmaq"dır.

    Həmçinin le coq sözü fransız dilində omonim sözdür. Digər mənaları "gəmi aşpazı" və "cəfəngiyyat" dır.


hamısını göstər