işə yarayan internet saytları


  221. CV-nizin keyfiyyətini ödənişsiz yoxlayacaq 10 vebsayt:

  1) Zety Resume Builder
  2) Resumonk
  3) Resume. com
  4) VisaulCV
  5) CVmaker
  6) ResumUP
  7) Resume Genius
  8) Resumebuilder
  9) Resume Baking
  10) Enhancv

  Sizi müsahibəyə hazırlayacaq 10 vebsayt:

  1) Ambitionbox
  2) AceTheInterview
  3) Geeksforgeeks
  4) Leetcode
  5) Gainlo
  6) Careercup
  7) Codercareer
  8) InterviewUp
  9) InterviewBest
  10) Indiabix

  istədiyiniz sahə üzrə ödənişsiz təhsil ala biləcəyiniz 9 vebsayt:

  1. Coursera
  2. edX
  3. Khan Academy
  4. Udemy
  5. iTunesU Free Courses
  6. MIT OpenCourseWare
  7. Stanford Online
  8. Codecademy
  9. Open Culture Online Courses


  *
  author:
  https://www.linkedin.com/in/bahlulyusifli


hamısını göstər